ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Kurban Yaşam Kaynağı Sıvı Re: Yaşam Kaynağı Sıvı

#30546
Anonim
Pasif

RAB’bin Kanı

Kutsal Kitap’ta, şaşılası şeyler açıklanıyor. İsa Mesih’in damarlarında dolaşan kanın aslında Rab’bin kanı olduğunu söyleniyor. Elç. İş. 20:28’de inananlar, ” Rab’bin kendi pahasına satın aldığı inanlılar topluluğu ” şeklinde tanımlanıyor. Tanrı, ruhsa; bu, nasıl olabilir ? ( Yu. 4:24 ) Bir ruhun ne eti ne de kanı vardır. Ama yanıt, kolaydır:

Söz insan olup aramızda yaşadı. ” ( Yu. 1:14 )

Bakire Meryem’in rahminde, Tanrı ve insan bir oldu. İsa’nın kanı, Oğul Tanrı’nın kanıdır. İlahi ve yüce kan. Yüce olanın kanı.

Bir kişinin kanı, başka bir adam için dökülebilir. Ama İsa Mesih’in kanı için böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. İşin içinde Tanrı’nın sınırsızlığı var. Tanrı Oğlu’nun kanı, ” benim ve tüm dünyanın günahlarını örtecek inayete sahiptir. “

İsrail, Mısır’ı terk ettiğinde Tanrı, kanın erişebileceği büyük gücü sergiledi. İsrailliler, fısıh kurbanını kesip yerlerdi. Eğer aile küçükse, kurbanı bir başka aile ile paylaşabilirdi ( Çıkış 12:4 ).

Bu paylaşım, sonsuz kurban olan İsa için olağanüstü bir örnek teşkil eder. Tanrı Kuzusu, yani İsa Mesih, sadece bir ailenin değil; tüm halkın ve İsa’yla son yemeği yemiş olan 12 lerin ve onları izleyen tüm inanlıların paylaşabileceği büyüklükte bir kurbandır. 12 lerden biri, şunu yazıyor:

Kendisi günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurbandır. ( 1. Yu. 2:2 )

Yuhanna, daha sonra kaleme aldığı Esinleme ( Vahiy ) bölümünün 7:9-14 ayetlerinde şöyle diyor:

Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık… kaftanlarını Kuzu’nun kanında yıkayıp bembeyaz etmişlerdir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun