Re: Yargıtay Hristiyanlığa hakarete mahkumiyet istedi

#32729
Anonim
Pasif
Suna;12514 wrote:
Yargıtay Hristiyanlığa hakarete mahkumiyet istedi

Yargıtay, yazar Ergun Poyraz”ın Hristiyanlık aleyhindeki yazıları nedeniyle mahkum edilmesini istedi.Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yazdığı kitapta Hristiyanlığa hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yazar Ergun Poyraz hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi”nin verdiği beraat kararını bozdu.

Dünya Bülteni
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yazdığı kitapta Hristiyanlığa hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yazar Ergun Poyraz hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Poyraz, TCK’nın 216. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçunu işlediği iddiasıyla yeniden yargılanacak.

Yazar Ergun Poyraz yazdığı “Dünden Bugüne Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Analizi, Misyonerler Arasında 6 Ay” başlıklı ‘kitapta yer alanların mensubu olduğu dine basın yoluyla hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, Poyraz’ın beraatına karar verdi.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, verilen beraat kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay’ın gerekçeli kararında Poyraz’ın yazdığı kitap ile Hıristiyanlığı alenen aşağıladığı belirtildi.

Kararda, Poyraz’ın “Dünden Bugüne Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Analizi, Misyonerler Arasında 6 Ay” başlıklı kitapta, Hıristiyanlarla ilgili, “Hıristiyanlar tecavüz ettikleri annenin bebeğini öldürüp, kıyma yapıp aynı anneye yediriyorlardı… Yalancı İsa… Hıristiyanların kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın karşınıza İsa’nın yalanı, yalanları çıkıyor… Vallahi Dallas bile mukaddes kitaptan çok daha masumdu… Hıristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın bir başka anlamsızlık bir başka melanet fışkırıyor… O Kutsal kitap fahişeliği ve zinayı teşvik ediyor… Kutsal kitap denilen rezillik abidesi… Hıristiyanlığın sapık öğretileri ile yetişen papazlar…

Hıristiyanlara göre İsa Allah’ın oğludur diyen katiller, hırsızlar, sapıklar dolandırıcı ve her türlü melaneti taşıyanların ise gideceği yer tam yol cennet!.. Hiç böyle sapık, böyle iğrenç, bir inanç olur mu?.. İsa’nın tam bir iblis olduğuna karar vereceklerdi…’ gib ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Yerel mahkemenin, kitapta yeralan küçültücü değer yargılarının ve sanığın bu eyleminin TCK’nın bu suçlara ilişkin maddeleri gözetilmeden hüküm kurduğuna dikkat çekilen Yargıtay’ın gerekçeli kararında, mahkemenin beraat kararının bozulmasına oybirliği ile hükmedildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Poyraz, TCK’nın 216. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ suçunu işlediği iddiasıyla yeniden yargılanacak.

Yerel mahkeme verdiği beraat kararından direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine gelecek.

Kaynak: ANKA

Sevgili Kardeşim Ergun Poyraz’ın hangi kitabı okuduğunu bilemiyorum. Ama benim okuduğum KUTSAL KİTAP’TA (Tevrat,Zebur ve İncil’de) Zinanın,Hırsızlığın, Anne Babaya saygısızlığın, putperesliğin, zalimliğin vs…çok günah olduğundan bahsediliyor. Tanrıyı sadakatle sevmekten, komşunu kendin gibi sevmekten bahsediyor. Ayrıca kutsal kitabın anlamsız tek kelimesi yoktur. Ne var ki bakmak yetmez, GÖRMEK gerekir. Bu kardeşim umarım ceza almaz, çünkü alacağı hiçbir ceza şu an içinde bulunduğu ruh halinden daha kötü olamaz. Yüce Tanrım bu kardeşimizi ettiği iftiralardan dolayı affetsin ve ona gören bir göz, duyan bir kulak versin. Esenlikler ve huzur onunla olsun.