#29102
Anonim
Pasif

Oruç tutuluyor, bağrılıyor, secde ediliyor ve kutlama tapılıyor. Ancak bunların hepsinin bir nedeni var. Oruç tutup dua ettiler, çünkü Tanrı’ya yükselen yalvarışların ciddiyetini göstermek istediler. Secde ettiler, çünkü böylesine merhametli ve güçlü olan Tanrı’nın karşısında hayranlıklarını başka türlü gösteremezlerdi. Levililer ayağa kalkıp yüksek sesle Tanrı’yı övdüler, çünkü tanrı’nın kurtarma vaadi karşısında sus pus olup oturmak neredeyse hakaret anlamına gelecekti. Tapınmalarının her evresi, kendilerini içinde bulundukları yaşam dramına verilen uygun bir karşılıktı. Yaptıkları hiçbir şey alakasız ya da gereksiz değildi. İmanımızın dramı canlılığını yitirdiğinde, tapınmamıza alakasız ve gereksiz şeyler sızacaktır. Elbette burada sözü geçen tapınma, özellikle çarpıcı olaylara dayanıyordu, ama daha az çarpıcı olan durumlarda da tapınmamızı uygun bir şekle sokmak mümkündür. ( G. K. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun! ” ( Luka 2:14 ) isamesihyasiyor