#28866
Anonim
Pasif

1. Müzik

Müzik, ezgi söylemeyi, besteciliği, düzenlemeyi ve aletli çalgıları kullanmayı içerir. Bütün bunlara tarih boyunca büyük ağırlık verilmiştir, ancak yine de birçok topluluğun bu konuda açığa çımamış yetenekleri ve geliştirilmemiş potansiyeli vardır. Koro, ezgi grubu ya da küçük bir orkestra oluşturmak için temel yeteneğimiz olmasa da, ezgi söyleme kalitemizi yükseltebiliriz………. İnsanların olduğu yerde müzik yeteneği de vardır. Ne yazık ki teşviğin ve hayal gücünün yoksunluğu, ayrıca değişim korkusu nedeniyle, yüreğinde, ağzında ve parmaklarında müziği taşıyan birçok kişi kilise sıralarında mum gibi oturuyor.

2. Dans

Rab’be tapınmanın bir ifade biçimi olarak dans, yeni bir şey değildir. Kökleri, İbraniler’in bir ulus olarak ruhsal doğuşuna kadar uzanmaktadır…. Bu konuda dev bir gelişim sağlanabilir.

3. Kutsal Yazı Okuma Sanatı

Bu, bazı kişilere tuhaf gelebilir ama tapınmada gözardı edilen sanatlardan biridir. Kutsal Kitap’ın yalnızca dümdüz okunması gerekmez. Okunmalara derin ifadeler katılabilir, okunan metinlerdeki olayların havası canlandırılabilir. Eğer Kutsal Kitap’ın, Tanrı’nın esinlenmiş sözü olduğuna inanıyorsak, onu yetkiyle, deinlikle ya da merhametle okumasını bilmeliyiz.İkinci olarak metinleri, iki ya da üç okuyucuyla dramatize edebiliriz. Bu okuyucular Kutsal Kitap’taki kişileri canlandırabilirler, sorulu cevaplı kısımları okuyabilirler. Üçüncü olarak, bir kişi metini okuduktan sonra topluluğa tekrarlatabilir. Buna benzer çok sayıda farklı uygulamalar yapılabilir. Elbette bunlar yeni bir şey değildir. Ancak koşturmacalı hazırlık sırasında, metni canlı bir şekilde okumak için zahmete girmeyiz ve kolaya kaçarız. ( G. K. )

Devamı var.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya: