#28844
Anonim
Pasif

Yeteneklerimizi Geliştirmek

Diğer insanlarla kıyaslandığında yeteneklerimiz ne düzeyde olursa olsun, bunları en iyi şekilde kullanma sorumluluğumuz vardır. Talant benzetmesi bu noktayı açıklığa kavuşturuyor. Pavlus Koloseliler 3:23’te şöyle diyor: ” Rab’den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız; insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. “

İmanlının yaratıcılığını kullanması genellikle yalnış anlaşılıyor. Sanki radyonuzu açıp tüm ürünü hemencecik çekiyorsunuz. Bazı insanların, ” Bu ezgiyi bana Tanrı verdi “ dediğini işitiyoruz. Ezgiyi dinledikten sonra da o günkü ruhsal yayının bayağı cızırtılı olduğunu farkediyoruz. Bazı durumlarda kuşkusuz Tanrı’dan özel bir esin alabilirsiniz ve ezginiz tümüyle tamamlanabilir.Ancak genel kural, %10 esinden ve % 90 terden oluşan eski formüldür. Örneğin 34. Mezmurun şiirsel yapısına baktığımızda, onu yaratmak için bol miktarda zaman ve çaba harcadığını görüyoruz.Tanrı bize yaratıcı yetenekler vermiştir. Zamanımızı , dikkatimizi ve ilgimizi ayrıntılı olarak kullanarak hazırladığımız sunuları almayı çok sever. 33. Mezmurda “O’na yeni bir ezgi dizin, sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.” diyor. 1. Tarihler 15:22’de de şöyle okuyoruz: Levililer’in önderi Kenanya ise ezgilerden sorumluydu. Bu konuda yetenekliydi. ” Ruhsal armağanların kullanımında, yeteneklere ihtiyaç vardır. Bunlar marangozun yeteneğine benzer. Sevgi, bilgelik ve sezgi yoluyla yetenekli bir şekilde kullanılarak güzellikler yaratılır. Ancak dikkatsizce ve acemice kullanıldıklarında zarar verebilir ve yok edilebilirler. ( G. K. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: