#29989
Anonim
Pasif

Tapınma yönetimi konusu, çok geniştir. Üstelik çok sayıda düşünceler, fikirler ve geleneklerle daha da genişletilmiştir. Bunların hepsi; toplu tapınmada nelerin yapılabileceği sorusu üzerinde durur. Dünya Hristiyan Ansiklopedisi’ne ( Oxford Üniversitesi Yayını, 1982 ) göre, yeryüzünde 20.780 kadar imanlı mezhep vardır. Büyük olasılıkla bunların hepsi de, tapınmanın nasıl yönetileceğine ilişkin farklı eğilimlere sahiptir. Bu gerçeğin ışığında; benim amacım taklit edilecek bir biçim öne sürmekten çok, çeşitli durumlara uygulanabilecek olan ilkeleri ortaya koymaktır.Açık bir tapınma yönetimi biçimi üzerinde duracağım. Açık tapımada, önceden belirlenen bir programa sıkı bir şekilde bağlanılmaz. Bunun yerine üyeler, Ruh’un yönlendirişini yaratıcı bir şekilde izlerler. Tapınmanın gidişini, topluluğun o anda içinde bulunduğu durumların akışına göre belirlerler. Tapınma yönetimi rolünü değerlendirirken sormamız gereken ilk sorular, sık sık gözardı edilmektedir: İnsanları nereye götürüyoruz ? ( G. K. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf,İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

Yahve şalom – RAB, esenliktir. :kiliseye: