#30472
Anonim
Pasif

Ölümden sonra ne olacak sorusu şaşırtıcı olabilir.
Kutsal Kitap, insan ne zaman son ebedi haline ulaşacağı konusunda apaçık cevap vermiyor.
Kutsal Kitaptan öğreniyoruz ki, insan öldükten sonra, Mesihi kurtarıcı olarak kabul edip etmediğine bakarak ya cennete, ya da cehenneme alınıyor.
Mesih inanlıları için ölümden sonraki hal, bedenden uzak ve Rable birlikte olmak demektir
2.Ko.5: 6-8 Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab’den uzaktayız.
Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.
Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab’bin yanında olmayı yeğleriz.
Flp.1: 23 İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih’le birlikte olmayı
arzuluyorum; bu çok daha iyi.

Oysa Mesihe iman etmeyenler için ölümden sonraki hal, cehennemde sonsuz cezayı çekmek demektir.
Luk.16: 22-23 “Bir gün yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim’in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü.
Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim’i ve onun yanında Lazar’ı gördü.

Bu noktada ölümden sonra ne olacak sorusunda karışıklık çıkabilir.
Va.20: 11-15 Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler.
Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara
bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.
Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı.
Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür.
Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

Cehennemde bulunanların hepsi ‘ateş gölü’ne atıldığını anlatıyor.

Vahiy kitabının 21. ve 22. bölümü yeni göğü ve yeni yeryüzünü tarif ediyor.
Ondan çıkarabiliriz ki, son dirilişe kadar, kişi öldükten sonra ‘geçici’ bir cennet ya da cehennemde kalıyor.
Kişinin ebedi hali değişmeyecek, oysa kişinin o son halini tam nerede geçireceği değişecek. Ölümlerinden sonra belli bir anda imanlılar yeni göğe ve yeni yeryüzüne gönderilecekler.
Va.21: 1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık.
Ölümlerinden sonra belli bir anda imansızlar, ateş gölüne atılacaklar.
İmanlılarsa yeni gök ve teni yeryüzünde alınacaklardır.
İşte, tüm insanların sonsuz hali ikisinden birisi olacak.
Bu durum büsbütün o kişinin, günahlarından kurtulması için ancak ve ancak İsa Mesihe güvenip güvenmediğine bağlıdır.
RAB’DE KALINIZ
RAB SEVGİDİR.