#28768
Anonim
Pasif

178. Dua nedir?
Dua, arzularımızı Tanrı’ya[1150] Mesih’in adında,[1151] Kutsal Ruh’un yardımıyla,[1152] günahlarımızın itirafıyla[1153] ve O’nun merhametlerini bilerek şükranla sunulmasıdır.[1154]

179. Yalnızca Tanrı’ya mı dua etmeliyiz?
Yalnızca Tanrı yürekleri araştırabilir,[1155] ricaları işitebilir,[1156] günahları bağışlayabilir,[1157] herkesin arzularını yerine getirebilir;[1158] ve yalnızca Tanrı’ya inanılmalı,[1159] yalnızca Tanrı’ya dindarca tapınılmalıdır;[1160] bunun da özel bir parçası duadır[1161] ve başka hiç kimseye değil[1162] yalnızca O’na yapılmalıdır.[1163]

180. Mesih’in adında dua etmek nedir?
Mesih’in adında dua etmek, O’nun buyruğuna uyarak ve vaatlerinden emin olarak O’nun adına dayanarak merhamet dilemek;[1164] yalnızca O’nun adını [düşüncesizce] söylemek değil,[1165] Mesih’ten ve O’nun aracılığından aldığımız teşvik ile cesaretle, güçle dualarımızın kabul edileceğini, umut ederek dua etmektir.[1166]

181. Neden Mesih’in adında dua etmeliyiz?
İnsanın günahlılığı ve Tanrı’dan uzaklığı o denli büyüktür ki, aracı olmaksızın O’nun huzuruna giremeyiz;[1167] bu görkemli işi yapabilecek gökte ve yerde atanmış ya da uygun başka biri olmadığından, sadece Mesih[1168] [olduğundan], başka birinin adıyla değil sadece O’nun adıyla dua etmeliyiz.[1169]

182. [Kutsal] Ruh dua etmemize nasıl yardımcı olur?
Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, Ruh bize güçsüzlüğümüzde yardım eder, doğru bir şekilde dua edebilmemiz için kim için ve ne için ve nasıl dua etmemiz gerektiğini anlamamızı sağlar; gerekli korkular, duygular ve lütuflar aracılığı ile yüreklerimizde çalışarak ve bunları güçlendirir (herkeste aynı şekilde ve aynı ölçüde olmasa da).[1170]

183. Kimler için dua etmeliyiz?
Mesih’in yeryüzündeki bütün kilisesi için dua etmeliyiz,[1171]
yöneticiler,[1172] pastörler,[1173] kendimiz,[1174] [iman] kardeşlerimiz,[1175] düşmanlarımız[1176] ve yaşamakta olan bütün insanlar[1177] ve bizden sonra yaşayacaklar için dua etmeliyiz;[1178] ölüler için[1179] ve ölümcül günah işlemiş olanlar için[1180] dua etmemeliyiz.

184. Ne için dua etmeliyiz?
Tanrı’nın yüceltilmesine yönelik olan her şey için,[1181]. kilisemizin gelişmesi,[1182] kendimizin[1183] ve başkalarının iyiliği için[1184] dua etmeliyiz; fakat yasal olmayan şeyler için dua etmemeliyiz.[1185]

185. Nasıl dua etmeliyiz?
Korku dolu bir anlayış ile Tanrı’nın görkemini için;[1186] kendi değersizliğimizi,[1187] ihtiyaçlarımızı,[1188] ve günahlarımızı[1189] derinden kavrayarak, tövbe ile,[1190] şükran ile[1191] ve Tanrı önünde açık yüreklerle[1192] dua etmeliyiz; anlayışla,[1193] imanla,[1194] içtenlikle,[1195] gayretle (hararetle),[1196] sevgiyle[1197] ve dayanmayla[1198] Tanrı’nın için (önünde) bekleyerek[1199] O’nun iradesine alçakgönüllülükle boyun eğmeliyiz.[1200]

186. Dua görevimizdeki yönümüz için Tanrı bize hangi kuralı vermiştir?
Tanrı’nın Sözlerinin tamamı bizlere dua konusunda yön vermek için faydalıdır[1201] ancak Kurtarıcımız Mesih’in havarilere öğrettiği, yönlendirme için özel bir dua formu vardır ki, buna müşterek olarak “Rab’bin Duası” denir.[1202]

187. Rab’bin Duası nasıl kullanılmalıdır?
Rab’bin Duası bir model olarak diğer bütün dualarımıza sadece bir yön vermek için değil, fakat bir dua olarak anlayışla, imanla, saygıyla ve dua görevimizi doğru yapmamız için diğer gerekli lütuflarla birlikte kullanılabilir.[1203]

188. Rab’bin duası kaç kısımdan oluşur?
Rab’bin Duası üç kısımdan oluşur, giriş, ricalar ve sonuç.

189. Rab’bin duasına giriş bizlere ne öğretir?
Rab’bin Duasına giriş (Göklerdeki Babamız, sözlerindedir)[1204] bize öğretir ki, dua ettiğimizde Tanrı’ya, O’nun Babalık iyiliğinden ve bizimle ilgileneceğinden emin olarak[1205] saygıyla, bütün diğer çocuklar gibi isteklilikle[1206] göksel duygularla,[1207] O’nun egemen gücünü, görkemini ve lütufkar alçakgönüllülüğünü bilerek yaklaşmalı,[1208] başkaları ile ve başkaları için dua etmeliyiz.[1209]

190. İlk ricada ne için dua ediyoruz?
İlk ricada (Adın kutsal kılınsın)[1210] Tanrı’ya yücelik vermek için[1211] kendimizin ve diğer bütün insanların tamamen yeteneksiz ve isteksiz olduğunu bildirerek, Tanrı bize ve başkalarına, kendisini, unvanlarını,[1212] sıfatlarını,[1213] düzenlemelerini, sözünü,[1214] işlerini ve açıklamaktan hoşnut kaldığı her şeyi[1215] bilmeyi, bildirmeyi, yüksek değer vermeyi;[1216] O’nu düşüncede, sözde[1217] ve eylemde[1218] yüceltebilmeye: Tanrı tanımazlığı,[1219] bilgisizliği,[1220] puta taparlığı,[1221] kutsal şeylere saygısızlığı,[1222] O’nu onurlandırmayan her şeye[1223] engel olması ve ortadan kaldırması; her şey üzerindeki sağlayışı aracılığı ile her şeyi kendi yüceliği için yönlendirip düzenlemesi[1224] için imkan tanısın ve yönlendirsin dua ediyoruz.

191. İkinci ricada ne için dua ediyoruz?
İkinci ricada (Egemenliğin gelsin),[1225] kendimizin ve tüm insanlığın doğal olarak günahın ve şeytanın egemenliği altında olduğunu bildirerek,[1226] günahın ve şeytanın krallığının yıkılması,[1227] Müjde’nin bütün dünyaya yayılması,[1228] Yahudilerin çağrılması,[1229] [öteki] ulusların sayısının tamamlanması,[1230] kilisenin Müjde’nin bütün hizmetçileriyle ve Müjdesel düzenlemelerleURL=”http://www.presbiteryen.org/westminsterud.htm#_ftn1231″%5D%5BB%5D%5B1231%5D%5B/B%5D%5B/URL dolması, [kilisenin] çürümekten arınması,[1232] hükümet tarafından desteklenerek korunması,[1233] Mesih’in düzenlemelerinin paklıkla etkin bir şekilde yapılması (verilmesi), [Mesih’in düzenlemeleri aracılığı ile] günah içinde yaşayanların dönmesi (tövbe etmesi) ve halen tövbe etmiş olanların onaylanması, teselli ve bina edilmesi,[1234] Mesih’in yüreklerimizde hüküm sürmesi,[1235] ikinci gelişinin ve O’nunla sonsuza dek hüküm sürmemizin çabuklaştırılması,[1236] O’nun gücünün krallığının en iyi bir şekilde sonuçlanarak, [Tanrı’yı] hoşnut edici bir şekilde bütün dünyada hüküm sürmesi için dua ediyoruz.[1237]

192. Üçüncü ricada ne için dua ediyoruz?
Üçüncü ricada (Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun)[1238] doğal olarak bizim ve bütün insanların Tanrı’nın isteğini bilmek ve yapmak için sadece yeteneksiz ve isteksiz değil[1239] fakat O’nun Sözüne karşı isyana meyilli olduğumuzu,[1240] O’nun sağlayışına söylenip homurdanarak,[1241] benliğin ve iblisin isteklerine uyup tamamen bunları yapmaya eğilimli olduğumuzu[1242] bildirerek, Tanrı’nın Kutsal Ruh’u aracılığı ile bizlerden ve diğerlerinden körlüğü,[1243] zayıflığı,[1244] isteksizliği,[1245] yürek sapkınlığını[1246] kaldırması ve lütfu ile bütün her şeyde O’nun isteğini bilmeye, yapmaya ve O’nun isteğine boyun eğmeye istekli ve yapmaya yetenekli olmam için[1247]
[ve bütün her şeyde] aynı gökteki meleklerde olduğu gibi,[1248] alçakgönüllülü,[1249] sevinçli,[1250] sadakatli,[1251] gayretli,[1252] tutkulu,[1253] içtenlikli,[1254] ve kararlılıklı[1255] olmam için dua ediyoruz.

193. Dördüncü ricada ne için dua ediyoruz?
Dördüncü ricada (Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver)[1256] hem Adem’de hem de kendi günahlarımız aracılığı ile bu yaşamda hakkımız olan bütün dışsal bereketleri yitirdiğimizi ve Tanrı tarafından bütün bunlardan mahrum edilmeyi hak ettiğimizi ve bunların üzerimize lanet getirmesini hak ettiğimizi;[1257] ne dışsal bereketlerin kendisinin bizim yaşamamız için yeterli olduğunu[1258] ne bu dışsal bereketleri iyiliklerimizle kazanabileceğimizi[1259] ne de kendi gayretlerimizle bu dışsal bereketleri kazanabileceğimizi[1260] fakat bu dışsal bereketleri yasal olmayan bir şekilde[1261] arzulamaya,[1262] almaya[1263] ve kullanmaya meyilli olduğumuzu bildirerek, kendimiz ve başkaları için [dua ediyoruz], kendimiz ve diğerleri için Tanrı’nın sağlayışını günden güne yasal bir şekilde kullanmayı bekleyerek, kendimiz ve başkaları için olan karşılıksız armağanlarından ve O’nun babalık hikmetinin bütün bunlarda en iyi şekilde görünmesi ve bu dışsal bereketlerin yeterli bolluğundan pay almaktan hoşnut olarak[1264] kutsallıkla ve uygun bir şekilde bunları (dışsal bereketleri) kullanmaya ve bunları almamızın ve bizi bereketlemesinin devam etmesi[1265] ve bunlardan hoşnut olmamız için[1266] ve bütün her şeyde geçici olan destek (refah) ve [geçici olan] refahtan alıkonulmak için dua ediyoruz.[1267]

194. Beşinci ricada ne için dua ediyoruz?
Beşinci ricada (Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sende bizim suçlarımızı bağışla)[1268] hem özgün günahtan hem de kendi günahlarımızdan dolayı suçlu olduğumuzu ve Tanrı’nın adaletine borçlu olduğumuzu; ne kendimizin ne de diğer bir yaratığın bu borcu ödemesinin mümkün olmadığını bildirerek;[1269] kendimiz ve başkaları için Mesih’in bizlerin borcunu ödemesi ve itaati aracılığı ile Tanrı’dan gelen karşılıksız lütfu imanla tutarak ve [hayatımıza] uygulayarak günahın suçluluğundan ve cezasından[1270] bizi aklamasıURL=”http://www.presbiteryen.org/westminsterud.htm#_ftn1271″%5D%5BB%5D%5B1271%5D%5B/B%5D%5B/URL için, Sevgili’de (İsa’da) kabul etmesi için,[1272] O’nun lütfunun ve iyiliğinin bizlere devamı için,[1273] gündelik hatalarımızı bağışlaması için,[1274] günden güne artan bir şekilde bağışlanmanın güvencesini vererek esenlik ve sevinçle bizi doldurması[1275] ve bize karşı suç işleyenleri yürekten bağışlamakla[1276] içimizde verdiğimiz tanıklıkla [bağışlama güvencesi] dilenmeye cesaretimiz ve bunu beklemeye teşviğimiz olsun diye dua ediyoruz.

195. Altıncı ricada ne için dua ediyoruz?
Altıncı ricada (Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar)[1277] en bilge, en doğru ve en lütufkar olan Tanrı’nın, kendi kutsal ve adil amaçları uğruna her şeyi düzenlediğini, ayartılar tarafından bir süre için tutsak alınarak saldırıya uğrayabileceğimizi, engellenebileceğimizi,[1278] şeytan,[1279] dünya[1280] ve benliğin bizi güçlü bir şekilde yoldan çıkarmak ve tuzağa düşürmek için hazır olduğunu,[1281] günahlarımız bağışlandıktan sonra bile, düşmüşlüğümüz (bozulmuşluğumuz),[1282] zayıflığımız ve dikkatsizliğimiz nedeniyle[1283] sadece ayartılmadığımızı ve sadece ayartılara karşı korunmasız olmayıp kendimizi bunlara açtığımızı[1284] ve aynı zamanda bunlara karşı direnmek için yeteneğimiz ve isteğimiz olmadığını, ayartılardan kaçmadığımızı ve bunlardan ders almadığımızı,[1285] denenme altında kalmayı hak ettiğimizi[1286] bildirerek, Tanrı’nın dünyaya ve üzerindeki her şeye hükmetmesi için[1287] ve benliğin [Tanrı’nın] boyunduruğunun altına girmesi için,[1288] şeytanı zapt etmesi için,[1289] her şeyi [hükmederek] düzenlemesi için,[1290] lütfun bütün araçlarını üzerimize koyarak bizleri bereketlemesi ve böylece bizleri lütufta güçlendirip uyanık tutması için,[1291] O’nun sağlayışı aracılığı ile bizim ve bütün Tanrı halkının günah ile ayartılmaktan korunması için,[1292] eğer ayartılıyorsak O’nun Kutsal Ruhu aracılığı ile ayartı saatinde dayanmamız için,[1293] ya da düşmüşsek tekrar kaldırılmayı ve günahtan iyileşmeyi,[1294] bu durumdan kutsanmayı ve olgunlaşmayı almak için,[1295] kutsallaşmamız ve kurtuluşumuz mükemmelleşsin diye[1296] şeytan ayaklarımızın altına serilsin diye,[1297] günahtan, ayartıdan ve tüm kötülükten sonsuza dek özgür olalım diye dua ediyoruz.[1298]

196. Rab’bin duasının sonucu bize ne öğretir?
Rab’bin duasının sonucu (Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin)[1299] ricalarımızın üzerinde konuşma ile güçlendiğini (uygulandığını),[1300] [ricalarımızın] kendimizin ya da başka bir yaratığın değerinden dolayı değil, Tanrı’nın yüceliğinden dolayı [kabul edildiğini];[1301] ve dualarımızı övgülerle birleştirmemizi, sonsuz egemenliği, sonsuz gücü, sonsuz görkemi ve yetkinliği sadece Tanrı’ya vermemizi,[1302] buna göre Tanrı’nın bize yardımcı olabilecek güçte ve buna istekli olduğunu[1303] ve böylece iman aracılığı ile O’na yalvarmak için cesaretlendirildiğimizi,[1304] [iman aracılığı ile] sakinlik içinde O’na güvenerek ricalarımızı gerçekleştireceğini[1305] bize öğretir. Bu arzu ve güvenceyle tanıklık vererek “Amin” diyoruz