#28761
Anonim
Pasif

82. Herhangi bir insan Tanrı’nın buyruklarını kusursuz bir şekilde yerine getirme gücüne sahip midir?
Düşüşünden beri, doğal hiç bir insanın Tanrı’nın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmeye gücü yetmemesiyle birlikte,[167] günlük olarak düşüncede, sözde ve davranışlarında onlara karşı gelmektedir.[168]

83. Yasaya farklı her ihlal aynı derecede kötü müdür?
Bazı günahlar kendi kendilerine ve bir kaç şekilde şiddetlendirdikleri yollardan dolayı Tanrı’nın gözünde diğer günahlardan daha kötüdürler.[169]

84. Her günahın hak ettiği şey nedir?
Her günah hem bu hayatta ve hem de [bundan sonraki] gelecek olanda Tanrı’nın gazabını ve lanetini hak eder.[170]

85. Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı’nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden ne yapmamızı istemiştir?
Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı’nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizlerden İsa Mesih’e iman etmemizi, Mesih’in bizim için sağladığı kurtuluşun yararların[171] bütün dışşal araçlarını gayretli bir şekilde kullanarak yaşama götüren tövbeyi[172] göstermemizi ister.

86. İsa Mesih’e iman etmek nedir?
İsa Mesih’e iman etmek, Müjde’de bize sunduğu gibi,[173] aracılığıyla kurtuluşu aldığımız ve [bu kurtuluş için] sadece O’na güvendiğimiz kurtaran bir lütuftur.[174]

87. Yaşama götüren tövbe nedir?
Yaşama götüren tövbe kurtaran bir lütuftur,[175] bir günahkarın gerçekten günahını hissederek[176] ve Tanrı’nın Mesih’teki merhametini anlayarak,[177] günahından dolayı üzülüp [günahından] nefret ederek, ona (günaha) sırtını çevirip Tanrı’ya dönmesi,[178] [bu] yeni itaatte tam bir amaç ile çalışarak onun ardınca gitmesidir.[179]

88. Mesih’in bize kurtuluşun yararlarını bize ilettiği dışsal araçlar nelerdir?
Mesih’in bize kurtuluşun yararlarını ilettiği dışsal ve olağan araçlar, buyrukları, özellikle de Söz’ü, sakramentler ve duadır; bunların hepsi seçilmişlerde kurtuluş için etkin olurlar.[180]

89. Söz kurtuluş için nasıl etkin kılınır?
Tanrı’nın Ruhu, Söz’ün okunmasını özellikle de vaaz edilmesini, günahkarları [günah hakkında] ikna etmekte ve onları geri döndürmekte (imana getirmekte), onları kutsallık ve tesellide bina ederek iman aracılığıyla kurtuluşa götürmekte etkin kılar.[181]

90. Söz’ün kurtuluş için etkin olması için nasıl okunması ve dinlenmesi gerekir?
Söz’ün kurtuluş için etkin olması için, ona gayretle,[182] hazırlanarak[183] ve duayla[184] yaklaşmamız; onu iman ve sevgiyle kabul etmemiz,[185] yüreklerimizde saklamamız[186] ve yaşamlarımızda uygulamamız gerekir.[187]

91. Sakramentler kurtuluş için nasıl etkin kılınır?
Sakramentler kendilerinde ya da bunları yöneten kişide var olan herhangi bir erdemden ötürü değil, sadece Mesih’in bereketiyle[188] ve onları imanla kabul eden kişilerde O’nun Ruhu’nun çalışmasıyla kurtuluş için etkin kılınır.[189]

92. Sakrament nedir?
Sakrament, Mesih tarafından teşkil edilmiş olan, Mesih’in ve Yeni Ahit’in yararlarının duyu organlarıyla algılanabilen sembollerle inanan kişilere temsil edildiği, mühürlendiği ve uygulandığı kutsal bir buyruktur.[190]

93. Yeni Ahit’teki sakramentler nelerdir?
Yeni Ahit’teki sakramentler, Vaftiz[191] ve Rab’bin Sofrası’dır.[192]

94. Vaftiz nedir?
Vaftiz, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla su ile yıkanmanın,[193] Mesih’e aşılanmayı işaret edip mühürleyen, lütuf antlaşmasının yararlarına ortak olduğumuz ve Rab’be ait olmayı ifade ettiğimiz bir sakramenttir.[194]

95. Kimler Vaftiz edilmelidir?
Görünen kilisenin dışındaki kimseler, Mesih’e iman ve itaatlerini itiraf edene dek vaftiz edilmemelidir;[195] ancak görünen kilisenin üyelerinin bebekleri vaftiz edilmelidir.[196]

96. Rab’bin Sofrası nedir?
Rab’bin Sofrası, Mesih’in buyruğuna uygun olarak ekmek ve şarabın verilip alınmasıyla, [Mesih’in] ölümünün gösterildiği; ve bunu almaya uygun kişilerin, bedensel ve fiziksel bir anlamda değil, imanla, O’nun bedeni ve kanına, ruhsal olarak beslenmeleri ve lütufta büyümeleri için bütün yararlarıyla ortak edildiği bir sakramenttir.[197]

97. Rab’bin Sofrası’nın uygun bir şekilde kabul edilmesi için istenilenler nelerdir?
Rab’bin Sofrası’nı uygun bir şekilde kabul edecek olanlardan, Rab’bin bedenini fark etmeleri için bilgilerinde,[198] O’ndan beslenmek için imanlarında,[199] tövbelerinde,[200] sevgilerinde[201] ve yeni itaatlerinde[202] kendilerini sınamaları istenilir; uygun olmayan bir şekilde [sofraya] gelenler yiyip içmekle kendi kendilerini mahkum ederler.[203]

98. Dua nedir?
Dua, arzularımızı O’nun isteğine uygun şeylerde,[204] Mesih’in adıyla[205] günahlarımızı itiraf ederek[206] ve O’nun merhametlerini şükranla kabul ederek[207] Tanrı’ya sunmaktır.[208]

99. Tanrı bize duada yol göstermek için hangi kuralı vermiştir?
Tanrı Sözü’nün tümü bize duada yol göstermekte yararlıdır;[209] ama Rab’bin Duası adı verilen, Mesih’in öğrencilerine öğrettiği özel bir yol gösterim dua biçimidir[210].

100. Rab’bin Duası’nın ilk sözleri bizlere neyi öğretir?
Rab’bin Duası’nın “Göklerdeki Babamız”[211] diyen ilk sözleri bizlere, tam kutsal saygı ve güvenle, bize yardım etme gücünü taşıyan ve bizlere yardım etmeye hazır olan[212] bir Baba’ya çocuklar olarak yaklaşmamızı ve diğer insanlarla birlikte ve diğer insanlar için[213] dua etmemizi öğretir.

101. İlk ricada ne için dua ediyoruz?
“Adın kutsal kılınsın”[214] diyen ilk ricada, Tanrı’nın bizlere ve diğer insanlara, kendisini bilmemizi sağladığı her şeyde[215] O’nu yüceltmemize yardım etmesi ve her şeyi kendi yüceliği için[216] yapması için dua ediyoruz.

102. İkinci ricada ne için dua ediyoruz?
“Egemenliğin gelsin”[217] diyen ikinci ricada, şeytanın egemenliğinin yok edilmesi,[218] lütuf egemenliğinin ilerlemesi,[219] kendimizin ve diğerlerinin Tanrı’nın Krallığına götürülmemiz ve bu krallığın içinde tutulmamız[220] ve yüceliğin krallığının gelişinin çabuklaşması için dua ediyoruz.[221]

103. Üçüncü ricada ne için dua ediyoruz?
“Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun”[222] diyen üçüncü ricada, Tanrı’nın bizleri gökteki melekler gibi,[223] lütfu aracılığıyla her şeyde O’nun isteğini bilmeye yeterli ve istekli kılması, itaat etmeye ve O’na boyun eğmeye güçlü ve istekli yapması için[224] dua ediyoruz.

104. Dördüncü ricada ne için dua ediyoruz?
“Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver”[225] diyen dördüncü ricada, Tanrı’nın karşılıksız armağanı olan bu yaşamın iyi şeylerinden yeterli miktarda alabilmemiz ve O’nun bereketlemeleriyle bunlardan zevk alabilmemiz için[226] dua ediyoruz.

105. Beşinci ricada ne için dua ediyoruz?
“Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla” [227] diyen beşinci ricada, O’nun lütfu aracılığıyla diğer insanları yürekten bağışlamamız için yardım edildiğinden, bunu istemeye cesaretimiz var olduğundan,[228] Tanrı’nın bütün günahlarımızı Mesih’in aracılığı uğruna karşılıksız olarak bağışlaması için[229] dua ediyoruz..

106. Altıncı ricada ne için dua ediyoruz?
“Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar” [230] diyen altıncı ricada, Tanrı’nın bizi günaha ayartılmadan korumasını[231] ya da ayartıldığımızda bizi destekleyip kurtarması için[232] dua ediyoruz.

107. Rab’bin Duası’nın son sözleri bize ne öğretir?
Rab’bin Duası’nın “Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin” [233] diyen son sözleri, cesaretimizi duada sadece Tanrı’dan almamızı[234] ve dualarımızda egemenliğin, gücün, yüceliğin O’na atfederek O’nu övmemizi öğretir.[235] Ve arzularımızın tanıklığı ve işitildiğimizin güvencesiyle “Amin” [236] deriz.