#31162
Anonim
Pasif

Uyuşturucu alışkanlığının canına tak dediği pek çok genç , somut yardım aramakta; nereye döneceğini kestirememekte, Sorunlarına, bunalımlarına, ıstıraplarına acımayla yaklaşabilecek, yaşam düzensizliğini giderebilecek kişi nerede bulunur ? Genci yaşlıyı seven Tanrı, gereksinimimize yetişti. İnsanlığa diri kurtarıcı Mesih’ini gönderdi. Mesih, tutsak insanı özgür eder, etkisini azdırarak yaşamı cürüklüğe, ölüme ve yargıya sürükleyen günah zincirini kırar. İsa, geçmişin karanlığını dağıtır, geleceği göksel parlaklığa dönüştürür. Tanrısal kayranın iyi edemeyeceği hastalık, düzeltemeyeceği hiçbir bozukluk düşünülemez.

Narkoman genç, ona yapma yakınlık gösteren kişilerce tuzağa düşürüldü. Belki ailede sevgi diye bir şey görmedi. Bu sarsıcı boşluğu uyuşturucular doldurur sandı. Bireyin doktor, gerekince de islahevi araması sağduyulu karardır. Ama can sevgiyle ısınmazsa; önceki boşluk giderilemez. Kurtarıcı Mesih, insanlığa gelişinin temel nedenini şöyle açıkladı: ” Onlarda yaşam olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim. ” ( Yu. 10:10 ). Tüm varlığı mengene gibi sıkan günah egemenliği, ölümü enikler. Kurtarıcı İsa, kendisine sığınana yaşam, esenlik sağlar.

Mesih’in kurtarma gücüyle uyuşturuculardan özgür edilen bir genç. Kutsal Kitap’tan şu sözlerle tanıklığını herkese vurgular: ” Bir zamanlar biz de aklı kıt, söz dinlemez, aldanış içinde bocalayan kişilerdik. Çeşitli istemlere, tutkulara uşaklık etmekteydik. Ama kurtarıcımız Tanrı’nın iyi yürekliliği ve insanlığa sevgisi belirdiğinde, doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı. ” ( Tit. 3:3-5 ). Bu göksel kurtarış, salt narkotikleri değil; günahlı her kadını erkeği kapsar. O’nu dinleyeni…

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla: