#31381
Anonim
Pasif

İNCİL KAYITLARI GÜVENİLİR Mİ?
Yirminci yüzyılda arkeolojik buluşlar İncil metinlerinin doğruluğunu saptamıştır. İlk papirüs metinlerinin bulunuşu ( John Ryland metni, M.S. 130; Chester Meatty Papirüsü M.S. 155 ve Bodmer Papirüsü II M.S. 200 ) Mesih’in zamanıyla sonraki metinler arasındaki aralığı kapatmıştır.
İncilin eski Yunancası ile papirüs dilini kıyaslamanın sonucunda İncil metinlerinin doğru iletildiğine ilişkin güven artmıştır. Böyle buluşlar aydınların İncile olan güvenlerini de etkilemiştir.
Dünyanın en önde gelen İncil arkeologlarından William Albright şöyle demiştir: ” Artık İncil metinlerinin tüm bölümlerinin yaklaşık M.S.80 yılında, yani günümüz eleştirmenlerinin iddia ettiklerinden tam olarak iki nesil önce yazıldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bence İncilin her bölümü M.S. ilk yüzyılda, kırklı ve seksenli yıllar arasında yazılmıştır. ( Büyük olasılıkla M.S. 50 ve 70 yılları arasında. )
William Ramsay gelmiş geçmiş en büyük arkeologlardan biri olarak kabul edilir. Bu kişi İncilin Elçilerin İşleri bölümünün, ilk yüzyılın ortasında değil ikinci yüzyılda uydurulduğunu savunan bir Alman tarih okulunun öğrencisiydi. Ramsay, İncilin Elçilerin İşleri bölümü üzerine yazılmış çağdaş yorumları okuduktan sonra, o zamanki olayları ( M.S. 50 ) doğru olarak yansıtmadığı sonucuna vardı. Bu yüzden Ege bölgesinde yaptığı araştırmalarda İncil’e fazla yer vermedi. Ne var ki çalışmalarının sonunda Luka’nın kayıtları üzerinde düşünmeye başlamıştı. Tarihsel ayrıntılardaki ince doğruluğu dikkatle gözlemledi. Elçilerin İşleri bölümüne bakışı yavaş yavaş değişiyordu. En sonunda şu gerçeği kabul etti: ” Luka birinci sınıf bir tarihçidir. En büyük tarihçiler arasında yer almalıdır. ” En ufak ayrıntıların ve noktaların doğruluğu karşısında Ramsay bu kitabın ikinci yüzyıla değil, ilk yüzyılınortalarına ait olduğu sonucuna varmıştı.JOSH McDOWELL Marangozdan da Öte.

Josh McDowell yıllarca Mesih inancının karşısında olup, bunun saçmalığını ispatlamak için çalışmış.Fakat, bu inancı çürütmek için sorguladıkça tarih, edebiyat ve arkeoloji araştırmaları sonucunda kendi tezlerinin çürüdüğünü görerek İsa Mesih’in gerçekliğine iman etmiş bir kişidir. Yukarıda yazdıklarım kitabından ufak bir alıntıdır. Bu kitabın tamamını okuyarak konuyla ilgili daha fazla tarihsel kanıt bulabilirsiniz. Ayrıca yine aynı araştırmcının Çarmıh ve Diriliş Gerçeği adlı kitabını da tavsiye ediyorum ( Ayrıca konu açılmışken bana Çarmıh ve Diriliş Gerçeği adlı kitabı gönderen sayın Fırat Çölgeçen’e tekrar teşekkür ediyorum. )
Esenlikler dilerim.