#31274
Anonim
Pasif

hac5 Çarmıhtaki kefaretin değeri, bütün insanların sonsuz bir cehennemden kurtuluşu, gelecek olan Mesih’in benlik birliğini ve tabiat ikiliğini ( Tanrı ve insan doğasını paylaşmasını ) gerektiriyor. Yalnız bizim gibi insan olan birisi temsilcimiz olabilir ve yerimizi alabilirdi. Yalnız bu varlık, benlik itibarıyla aynı anda Tanrı olduğu takdirde, ölümünün değeri sonsuz olup bütün insanları kapsayabilirdi ( Yu. 12:27; Elç. İş. 3:18; Ef. 2:16-18 ; İbr. 2:11-18; 4:15 ; 7:26, 28; 9:22; 1. Pe. 1:19; 1. Yu. 2:2 ).

Müjde’yi açar açmaz ilk rastladığımız şey, Mesih’in soy ağacıdır ( Mat. 1:1-17 ). Luka’daki soy kütüğü, ta Adem’e kadar bağlanır. BUnunla Mesih Müjde’sinin ( İncil ) tarihsel kökleri ve eski yazılardaki ön bildirilerin yerine geldiği vurgulanıyor.

Aynı şekilde geleceğine dair haber verilen doğaüstü Mesih’in bir insan olduğu da gösteriliyor. Nitekim Tanrı Oğlu İsa, bir tek benlik olarak iki yapıyı paylaşıyor:Tanrısal ve insansal. Kutsal Kitap, bu gerçeği yorumlarken bazı insanların düştükleri yalnışlıklara rağmen, bu gerçeğin dengesini ortaya koymaktadır. Bu konuda, en önemli ayet,Flp. 2:6-8′ dir:

Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak ( kendini boş kılarak ) kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı .

isasiyahbeyaz Dünyayı kazansan neye yarar ?
İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz. :kucak: