Re: Türkiyenin tesettürlü ilk televizyon spikeri Başını Açtı –

#29548
Armagan
Anahtar yönetici

Serpil hanımı bu cesaretinden ve kararlılığından dolayı kutluyorum. Demokrat ve cumhurriyetçi bir hristiyan türk olarak ülkemizin dine dayalı bir yönetim altına girmeden, çağdaş, aydın, demokrat ve laik değerlerini korumasını ve bu değerler etrafında toplanan vatandaşlarının sayısının giderek artmasını temenni ediyorum.

İslami kesimden Serpil hanıma yapılan kınamaları, eleştiri ve lanetleri ilgili web sitesinde üzülerek okudum. Hani saygılıydınız herkesin inancına ve hayat tarzına?? Nerede hoşgörünüz?

Başka bir saptama olarak da şunu yapabilirim. Kapanan kadınlarımızın büyük bir bölümü genellikle kocalarının öne sürdüğü şart nedeniyle kapanmaktadırlar. Daha sonra şartların değişmesi, boşanma veya ayrılıklardan sonra bu kadınların büyük bir oranı başlarını tekrar açmaktadır.

İslamcı kesimin bu olay konusundaki ilginç bir yorumu da, Serpil hanımın ‘mahalle baskısıyla’ başını açmış olduğu yönündedir.. Mahalle baskısının muhafazakar ve milliyetçi kesimlerden geldiği apaçık bilinirken, böyle bir yorumda bulunmaları bana hiç inandırıcı gelmiyor..

Yaşam tarzı olarak kapanmayı tercih eden müslüman bayanların bu tercihine elbette saygımız vardır. İnsanın kendisini Tanrı yoluna adaması ve O’nun emirlerini yerine getirmeye gayret göstermesi çok güzel bir şeydir. İncil de inananları Tanrı yolunda yürümeye teşfik eder. Biz hristiyanlar da günahta ve Tanrı’dan uzak yaşayan insanların Tanrı’ya dönmelerini ve O’nun isteğina göre yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü seven Tanrı bizi olduğumuz gibi sevmiştir. Hangi boydan, soydan, ırktan, dinden gelirsek gelelim, O bizi seviyor ve bizi günahlarımızdan arıtmak ve kendi kutsal yollarında yürütmek istiyor.

Tanrı’yla barışmak ve O’nun razı olduğu ruhsal ilişki içinde olmak bizim kendi gücümüzle, çabamızla, iyi niyetimizle, gayret ve iyiliklerimizle kazanılabilecek şeyler değildir. Başını örtebilir, kapanabilirsin, kendini namaza ve iyi işlere adayabilirsin, kötülükten uzak durmaya ve Allahın rızasını kazanmaya gayret gösterebilirsin. Bunlar güzel şeyler, ama İncil diyor ki, ‘İman yoluyla ve lütufla kurtuldunuz. Bu bizden değil, ama Tanrı’nın armağanıdır. Hiçkimse övünmesin diye bizim doğrulukta yaptığımız sevap işleriyle değildir!’ (Efes 2:9,10).

Dindarlık, iyilik, felsefe değil, ama Tanrı’nın Rab İsa Mesih’te hazırlayıp sunduğu kurtuluş yolu bizi kurtarır ancak. Bu kurtuluş yolunu bulmak senin de isteğinse, bu linklere gidip yazılanları özenle okumanı tavsiye ederim:
http://kolnkilisesi.com//dosyalar/DortRuhsalKural.exe
http://hristiyanturk.com/showthread.php?t=3281