#31048
Anonim
Pasif

Bu bahsettiğiniz kişilere bakıp Allah’ın tevhid dini olan islama ve müslümanlara eleştiri göndermenize gerek yok. Çünkü bir müslüman asla başını açmaz ve açanada rıza göstermez.İçinde yaşadığımız toplum laik ve seküler bir toplumdur dolayısı ile bu seküler anlayışa iman etmeyen fert çok az sayıdadır. İster kendini hiristiyanlığa nisbet eden kişiler olsun isterse islama nisbet eden kişiler olsun inandığı değerlere asla bağlı değil ve samimide değildirler. Bu tarz kişiler kendi dinlerinin mürtedleri veya hiç inanmayan ataist kimselerdir. Bu konunun tartışılmasına sebeb olan kişinin islamla uzaktan yakından alakası yoktur ve tamamen seküler=laik tutarsız bir yaşam biçimine sahip bir kişiliktir.

Burada sorgulanması gereken şey bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi hangi dinin müntesibidir? Ona sorun hangi dine inanıyorsunuz belkide müslümanım diyecek?belki hiristiyanımda diyebilir? Yahudiyimde. Ama biliyoruzki kişi kendini neye nisbet ederse etsin onun nisbet etmesi ile inanmış olmaz ve bu şekli ile benimsediği din ancak kendi aklının ortaya çıkardığı bir din olur. Günümüzde aslında her laik kişinin kendine göre bir dini vardır. Bu türklerin şamanizmden vazgeçmediklerinin en açık kanıtıdır. Bu tarz kişilere dikkat edin ne bulursalar yerler ve ne bulursalar giyerler onlara göre sonsuz bir özgürlük anlayaşı vardır.

Peki acaba buna islam izin veriyormu? veya hiristiyanlıkta buna ruhsat varmıdır? Bu kıza bakınca şunu çok iyi biliyorumki bu kız hiç bir zaman müslüman olmamıştır ve daha önce başını kapatmasıda hiç birşey ifade etmez.Birilerinin kızın açılmasına fazla sevinmesine gerek yok çünkü o kızda onların küfrüne ortak olan kafir din kardeşlerinden sadece birisidir ve aradaki fark sadece o kapalı çıplaktı diğerleri açık çıplak sonuç aynıdır.