#29552
Anonim
Pasif

Şimdi şöyle sevgili arkadaşım kamusal alan kavramı aslında kamu düzeni kavramıyla meşruiyet kaynağını mevcutlayabilen bir kavramdır..

Bir kuralın kamu düzeni ile ilgisi; ülkenin sosyal, ekonomik, ekinsel ve tarihsel gerçeklerine göre belirlenmektedir. Sözü edilen gerçekler, kuralın vazgeçilmezliğini, toplumsal yararını ortaya koyuyorsa, kuralın kamu düzeni ile ilgisi kabul edilmektedir.

Kamu düzeni; kamu yararı düşüncesiyle konulmuş özel hukuk düzenidir. Bir kuralın, kamu düzenine ilişkin sayılması için bu kurala aykırılığın, ülkenin hukuk düzeninin temel ilkelerinden birisiyle çatışması ya da ülkenin genel hukuk duygusunu ağır biçimde zedelemesi zorunludur.

Kamu düzeni kavramı; benzer yönler olmakla birlikte her ülke için o ülkenin kendine özgü tarihsel, sosyal, ekonomik ve diğer koşullarının oluşturduğu özel bir anlam taşır.Ancak;
Kamu düzeni kavramının kesin olarak tanımlanmasına ve sınırlandırılmasına olanak yoktur; zorunlu olarak yoruma açık bir kavramdır.

Yasaların kamu yararını korumak amacıyla, yapılmasını buyurduğu işlemlerin hiç yapılmaması ya da aynı amaçla konulmuş hükümlerin ağır biçimde çiğnenmesi durumlarında, yapılan işlemler kamu düzenine aykırı sayılırlar.
Kamu düzeni kavramı ile anlatılmak istenilen; tanımlanabilir olmaktan çok, duyumsanabilir, sezinlenebilir şeylerdir. Ailedeki düzen, apartman ve sitelerdeki düzen, iş yerlerindeki düzen… Sazdaki düzen, orkestradaki düzen… Kamusal düzen.

Kamu düzeni; ülkedeki toplumsal düzeni oluşturan tüm kuralların -doğumunda ve sonrasında- hem içindedir ve hem de hedefidir. Bu kavram içinde bireysel, toplumsal huzur vardır, genel sağlık vardır, ulusal güvenlik .. vardır.

Kamu düzeni yurttaşlar için, yurttaşlık bilincine erişebilmiş insanlar ve toplumlar içindir.

Kamu düzeni düşüncesi, bunu sağlamaya yönelen önlemlerin ‘sürekli’ ve `kararlı’ olmasını zorunlu kılar. Kamu düzenini korumak demek ; hukuksal ve sosyal “dirlik ve düzeni” korumaktır.
Toplumsal dirlik ve düzenin (kamu düzeninin); soyut olarak değil, ancak “somut bir eylem”, “açık ve yakın bir tehlike ‘karşısında korunması gerekir.

Özgürlüklerin sınırının saptanmasında da başvurulan bir kavram ve ölçüt olan “Kamu Düzeni”, işte böyle bir kavramdır.Kamu düzeni ve kamusal alan kavramlarına az da olsa getirmeye çalıştığım bu açıklamadan sonra türbanin nerde ve ne şekilde kullanılmasının en azından hukuki açıdan değerlendirilebilmesine bi parça vesile olabilmişimdir inşallah ve dahi laiklik ilkesi de kamudüzeni kavramının yadsınamaz bir parçasıdır:)
sevgiyle kalın…