#28518
Anonim
Pasif

Düşmanı Mağlup Etmek

Biz bu dünyada yaşadıkça şeytan bizi düşürmeye çalışır ve bunu başarabilir. İyi haber ise O’nunla savaşabileceğimiz ve ayartılmadan durabileceğimizdir. Ama düşmanımızı tanımak ve onu nasıl yenebileceğimizi öğrenmek, bir büyüme sürecidir.

Şeytanla devam eden savaşımızda aklımızda tutmamız gereken yedi önemli nokta şunlardır:

* Zaferin bizim olduğunu hatırla !
* Hayatını Rab’be teslim et !
* Her sabah şeytana kapılarını kapat !
* Savaş zırhını kuşan !
* Tanrı’yı yücelt !
* Başkaları için dua et !
* Cenneti hayal etmeye başla !

Şeytanın bizi alt edemeyeceğini bilmek ve bu ana başlıkları hatırlamak hayatımıza huzur ve sevinç getirir. Birinci nokta olan ‘Zaferin bizim olduğunu hatırla!’ , İsa’nın çarmıh üzerindeki zaferini işaret ederek İsa’nın ‘Tamamlandı’ (Yu. 19:30 ) ilanını hatırlatıyor.

O, bizim kurtuluşumuzu tamamladı ve muzaffer yaşamamız için bize göksel yerler verdi.‘Göksel yerlerde kutsanmış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun’ ( Ef. 1:3 ).

İkinci ‘Hayatını Rab’be teslim et!’ noktası Yakup’un şu sözleriyle özetlenebilir:
Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır’ (Yakup 4:7).

Üçüncü olarak, ‘kapıları her sabah kapatarak günaha eğilimli noktalarımızı kilitlemeli’, kendimizi Tanrı’nınönünde alçaltarak O’nsuz hiçbir şey yapamayacağımızı bilmeliyiz. Şeytana boyun eğmeyiz:
Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz’ (Gal. 5:16).
Dördüncü olarak, ‘savaş zırhını kuşan’, Tanrı’nın savaşcıları olarak üniformaları ve savaş gereçlerini hazır tutmalıyız:

Son olarak Rab’de,O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu dünyanın karanlık güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli herşeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjde’sini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı Sözü’nü alın. ( Ef. 6:10-17 )

Devamı var.
Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.