#31428
Anonim
Pasif

Şeytanın bizi yönetmeye veya bize egemen olmaya hakkı yoktur. Ancak sıradan bir Hristiyan, şeytanın yetki ve gücüne Tanrı’nınkine inandığından daha fazla inanır. Kutsal Kitap, sadece ilk insan olan Adem’den değil; vekilimiz olan 2. adam İsa’dan da bahseder. 1. Ko. 15:45’de İsa’ya , ” son Adem ” denir. 47. ayette de ” ikinci insan ” olarak adlandırılır.İsa, yaptığı herşeyi bizim için yaptı.

Bizim sorunumuz, her şeyi geleceğe bağlamaktır ! İnanlıların bazıları hatta çoğunluğu, ruhsal yetkimizi gelecekteki bin yıllık barış döneminde kullanacağımıza inanır. Eğer bu doğruysa; Kutsal Kitap, neden şeytanın bu bin yıl boyunca bağlı olacağını söyler ? O zaman yetkiyi kullanmaya gerek yoktur. Çünkü ortada zarar verecek ya da yok edecek bir şey olmayacaktır.

Yetkiye sahip olduğumuz zaman dilimi, zarar verecek ve yok edecek bir şeyin olduğu zaman,şimdidir. Ancak bir çok kişi, şu anda hemen hemen hiçbir şeye sahip olamayacağımızı inanır. Onlar, yeryüzündeki herşeyi şeytanın idare ettiğini düşünürler. Ama bizler, dünyada olmamıza rağmen bu dünyadan olmadığımızı asla unutmamalıyız. Şeytan, dünyadaki, birçok şeyi yönetilebilir ama beni yönetemez.O, Kilise’yi de yönetmiyor. O, bize değil; biz ona egemen olabiliriz. Çünkü onun üzerinde yetkiye sahibiz !

Rab’bin sevgisi ve ışığı sizinle olsun. :) :) :)