#31301
Anonim
Pasif

Ef. 6:12’de, savaşımızın insanlara karşı değil;yönetimlere, hükümranlılklara , bu karanlık dünyanın güçlerine ve kötülüğünün göksel yerlerdeki ordularına karşı olduğunu görüyoruz.

Tanrı’nın sözü, bize, bu kötü ruhların Rab İsa Mesih tarafından tahtan indirilmiş, düşmüş melekler olduğunu öğretir. Bu kötü ruhlarla ilişkimiz, İsa’ nın onları yendiğinin , dağıttığının ve bir hiç ettiğinin , dağıttığının ışığında olmalıdır ( Kol. 2:15 ). İsa, onları yerlerinden indirip alaşağı ettiğine göre; biz de, onlar üzerinde hüküm sürebilirirz.

Başlangıçta Tanrı, yeryüzüyle içindekileri yarattı ve Adem’e, bunların üzerinde teyki verdi. Başka bir deyişle Adem, bu dünyanın egemeniydi.Ancak o, hainlik ederek her şeyi şeytana sattı ve şeytan, Adem aracılığıyla bu dünyanın egemeni oldu. Adem’in ihanet etmeye ahlaki ( etik ) açıdan hakkı yoktu; fakat yasal açıdan hakkı vardı.

Şimdi şeytan, Adem’in süresi bitene kadar burada ve bu dünyanın egemeni olma hakkına sahip. Şeytanın üzerimizde egemenlik sürme hakkı, bizim yeni yaratıklar olup Mesih’in Bedeni’nin bir parçası olana kadar geçerliydi. Kol. “1:12, 13 bunu şunu ifade eder: ….. Baba’ya şükretmeniz için dua ediyorum. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgiliş Oğlu’nun egemenliğine aktardı.

hisusa Dünyayı kazansan neye yarar ?
İnsan, canına karşılık ne verebilir ?

Rab’bin sevgisi ve ışığıyla kalınız. :papatya: :papatya: :papatya: