#30627
Anonim
Pasif

Biz, inanlılar lanetlerin korkusu ve dehşeti altında mı yaşamalıyız ? Özdeyişler kitapçığına göre hek edilmeyen lanetler, tutmaz ( Özd. 26:2 ). Balak’ın İsrail’i lanetleme öyküsüne bakabiliriz ( Say. 22:24 ).O ana kadar İsrail, savaş meydanında yenilmemişti. Bu yüzden Balak, farklı bir yola başvurdu; peygamber Balam’a para teklif ederek İsrail’e lanet etmesini istedi. Balam, bunu kabul etti, Parayı seviyordu. Rab’bin İsrail’e lanet etmesini istemediğini bilmesine rağmen , ödülü almak için yine de Rab’be sordu. Rab’bin kendisine olumlu bir peygamberlik vereceği umuduyla dua etti.

Balak ve Balam, Baal’ın yüksek yerlerine çıktılar. Yedi sunak kurup yedi boğa ve koç sundular. Belki de Tanrı halkının ilerleyişini durdurmak için bazı karanlık güçler, Balam ve Balak’ı mecbur ettiler.

Elbette Tanrı, kendi halkıına lanet edilmesine karşıydı.Her şeyi denemeye devam eden Balam ve Balak, yüksek tepelerin eteklerindeki İsrail çadırlarını gözlerken boşa çabaladıklarını gördüler. Kampın ortasında Tapınma Çadırı vardı. Tanrı’nın varlığı, rab’bin varlığı , Rab’bin bayrağı Çadır’ın çevresini kuşatmıştı. Rab, her zaman oradaydı, ” İsrail’in koruyucusu ne uyur ne uyuklar ” ( Mez. 121:4 ). İsrail halkı, düşmanların göremediği Yahve’nin kanatları altında sabah keyfini yaşıyordu.

Balam ve Balak, dağın tepesinde ne yaparlarsa yapsın; Tanrı’nın halkı huzur içinde uyumaya devam etti.Balam, ağzını lanetlemek için açtı. Ama sözleri , berekete dönüştü.Oymaklar, hiçbir şeyin farkında olmadan rahat içinde yattılar.Başlarını, Tanrı vaatlerinin yastıklarına dayamışlardı. Tanrı’nın koruması altında güvencedeydiler.

Komplocuların, karanlık güçleri İsrail’e karşı döndürme çabası, kendilerini gülünç duruma düşürmekten başka bir işe yaramadı. Kutsal Kitap’ın bu anlatıya son verme biçimini seviyorum; nükteli bir şekilde nokta koyuyor: ” Bundan sonra Balam kalkıp evine geri döndü. Balak da kendi yoluna gitti. ” İşte hepsi, bu kadar !

Çıkar peşinde olan peygamber Balam, Rab’bin sözünü isteksizce iletti: ” Rab’bin lanetlemediği kişileri, ben nasıl lanetlerim ? Tanrı’nın yıkımını istemediği kişilerin yıkımını ben nasıl isteyebilirim ? Tanrıları Rab aralarındadır. O’nu kral olarak aralarında alkışlıyorlar ” ( Say. 23:8, 21 ).

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !