#28477
Anonim
Pasif

DÜŞMANI ORTAYA ÇIKARMAK
(Dr. Michael YOUSSEF)

Galip Gelebilirsiniz

Neden hayatımızda kurtulmaya çalıştığımız ama başaramadığımız alışkanlıklarımız vardır ? İyi bir hristiyan olarak yaşamak için elimizden geleni yaptığımız halde en iyi niyetli çabalarımız bile başarısızlığa uğradığından yenilgiye uğruyoruz. Kutsal Kitap sevinç dolu, muzeffer bir yaşamdan söz ediyor ama maalesef bizim yaşamlarımız Kutsal Kitap ‘taki bu ideal yaşamdan uzakta kalıyor. Başarısızlığımızın sonucu ailemize , geçmişimize ve şartlara atsak da aslında başarısızlık bunların hiçbirinden kaynaklanmamaktadır. Asıl düşmanımız görünmezdir ; kendisi şeytan, kötü olan diye adlandırılır ve kendisini karanlıkta gizler.

Sadece şeytanı görmemekle kalmaz onun nasıl biri olduğu hakkında da tamamen cahil kalırız. Bu durumda henüz görmediğimiz bir şey ile nasıl savaşırız ? Bu nedenle onun kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu anlamamız gerekir . Göremediğimiz bir düşmana karşı yeterince etkili bir şekilde savaşamayız. Hristiyanlar kendilerini görünmez bir savaşta, görünmez bir düşmanla savaşır bulduklarından dolayı , düşmanımızın kim olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmek zorunluluktur.

…………..

Ne üzücüdür ki, konu görünmez savaşa geldiğinde genellikle hristiyanlar cahildirler. Şeytanı görünmez ve gerçek düşmanları olarak tanımlayamadıklarından değil ama onunla nasıl savaşacaklarını bilmediklerinden cahildirler……Hristiyanların ruhsal düşmanlarıyla nasıl savaşacakları konusunda onlara taktikler veren mükemmel bir broşürleri vardır. Görünmez savaş hakkında ya da düşman hakkında cahil kalmak zorunda değildirler ve eğer bazı Kutsal Kitapsal prensipleri yüreklerinde kabul eder ve hemen hayatlarında yaşamaya başlarlarsa bu ruhsal savaşta galip gelebilirler. Şeytanla savaşma konusunda yardımcı olduğu özellikle kanıtlanmış ayetler Matta 6:9-13’de bulunan Rab’bin duası ve Yakup 4:1-12 bölümleridir.

Şeytan’ın gerçekle karışık yalanları kullandığı şu alanlara dikkat edin:

İş hayatında – Hristiyan bireyleri iş hayatında oyalayarak tanrısal kurallardan ayırmak. ‘Devir değişti. Kendi değerlerini yeniden gözden geçirmelisin. Her şeyi kestirme yoldan yap ki yarışmada geri kalmayasın’.

Kişisel hayatta – Kişisel problemlerinizin ortasında düşman, kaçmamız için bizi kandırır. Bunu belki bir içki ya da uygun olmayan bir ilişkiyle yapar. Bunlar inanç kuralları çerçevesinde olmasa da, bizi bunun kabul edilebilir olduğu konusunda ikna etmeye çalışır.

Aşk hayatında – Şeytan bizi, bir gün İsa’ya getirebiliriz bahanesiyle İsa inanlısı olmayan bir insanla çıkmamız konusunda kandırmaya çalışır. Bize biriyle çıkmanın her zaman evliliğe yönelik olmak zorunda olmadığını söyler, gününü gün et der. Ama biriyle çıkmak genelde evliliğe gider ve yanlış insanla hayatınızı birleştirmiş olabilirsiniz.

Ondalık vermede – Düşman, Tanrı’nın her şeye sahip olduğu düşüncesine katılabilir. Ve daha sonra ondalıklarımızı kredi kartı borcu için ya da gerekli bir başka şey için kullanırsak Tanrı’nın bunu önemsemeyeceği konusunda bizi ayartmaya çalışır. Şeytan, bir hristiyanın ondalık vermemekle bereketten yoksun kaldığını bilir.