#30099
Anonim
Pasif

İsa, İncil’in sonunda yer alan Vahiy kitabında Laodikya kilisesine seslenmektedir. İlk başta, kendilerini ne kadar zengin, varlıklı ve hiçbir şeye gereksinmeleri olmayan insanlar olarak gördüklerini anlatıyor. Ardından da içinde bulundukları gerçek durumu şu sözlerle gözler önüne seriyor, ” zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplaksınız.” ( Vahiy 3:14-20 ). Maddi olarak güçlü olmayı ruhsal olarak güçlü olmaya denk tutma yanılgısına düşmüşlerdi. Gurur gerçek durumlarını onlardan gizlemişti.

Günümüzde de birçok kişi bu durumdadır. Tıpkı ruhsal hizmette bulunançifte karşı yaşadığım gücenikliği göremediğim gibi, bu kişiler de yüreklerinin gerçek durumunu görmüyorlar. İncinmediğim konusunda kendi kendimi ikna etmiştim. İsa, Laodikyalılara bu yanılgıdan nasıl kurtulmaları gerektiğini de şu sözlerle dile getirdi: ” Tanrı’nın altınını satın alın ve gerçek durumunuzu görün. ” ( ” Şeytan’ın Yemi ” – Temmuz 2008 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! jesus… isamesihyasiyor