Re: Şeytanın Taktiği

#30052
Anonim
Pasif

Şeytanla savaşırken anlatmamız gereken ilk şey, gerçekten de dışarıda bir yerde bir iblis olduğudur. Toplumun birçok kesiminde; hatta kilisede bile, kişisel bir şeytam kavramı eski çağ mitolojisi olarak nitelendirilmektedir. Batı felsefesi üzerine eğitim gören bir sınıfa, şunu sorduğumu anımsıyorum: ” Kaçınız kişisel bir şeytana inanıyor ? ” Otuz kişilik bu sınıfta sadece üç kişi şeytanın gerçek olduğuna inandığını belirtti. Geri kalan 27 kişi, şeytanı mitoloji olarak nitelendiriyordu.

Sonra sınıfa şöyle sordum: ” Kaçınız Tanrı’nın varlığına inanıyor ? ” 30 unun da Tanrı’ya inandığını belirtmesi, beni çok şaşırttı. Bir sonraki sorumu sordum: ” Kaçınız Tanrı’yı , insanlar üzerinde iyilik yapmaları için etkili olan ruhsal bir varlık olarak tanımlar ? ” Hepsi, böyle bir tanımı kabul ettiklerini söylediler.

Sonra şunu sordum; ” Nasıl oluyor da insanları iyilik yapmaları için etkileyen ruhsal bir varlığın varlığını kabul ediyor; fakat bizi kötülük yapmak için etkileyebilecek bir varlığın olabileceğini kabul etmiyorsunuz ? “

Aldığım yanıt, kısaca şuydu: ” Modern bilim, eğitimli insanların şeytana inanmalarını imkansızlaştırmıştır. ” Bu görüşe, şu soruyla karşı çıktım: ” Modern bilimin hangi buluşu şeytan kavramının gerçekliğini ortadan kaldırmıştır? Termodinamiğin ikinci yasası mı ? Yoksa nükler fizyon ya da füzyonu etkileyen ilkeler mi ? Nedir ? “

Sorum karşısında ilk olarak soğuk bir sessizlik, sınıfa egemen oldu. Hiç kimse; bunu kanıtlayacak belirli bir bilimsel buluş gösteremiyordu.Sonunda öğrencilerden biri, şöyle dedi: ” Şeytan düşüncesi, sanki hayaletler ve gulyabaniler sınıfına giriyormuş gibi. Kırmızı kadife pelerinli, çatal ayaklı, boynuzlu ve çatal başlı, asası olan lanetli bir yaratığa kim inanır ki ? “

Bu öğrenci; Kutsal Kitap’ta belirtilen şeytan hakkında konuşmuyordu. Kafasındaki, şeytan kavramı bir tür karikatürden ibaretti. Onun şeytanı, cadılar bayramı partisinden kaçmış bir kişiydi. ( SPROUL )

Devamı var.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniliyor: ” Uyan, ey uyuyan ! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak. ” ( Ef. 5:14 ) isasiyahbeyaz :) :) :)