Re: Şeytanın Taktiği

#29670
Anonim
Pasif

Kendimizi alçaltıp Tanrı’ya boyun eğdikten sonra; şeytana direnmemiz gerektiği söylenmektedir. Yakup 4:6’nın geri kalanı şöyle der: ” İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.” ( Yak. 4:7 ) .Kendimizi saldıranlara teslim edemeyiz. Mücadele etmemiz gerekir.

Yeni Antlaşma, savaşmak, fethetmek, çekişmek ve üstesinden gelmek gibi kavramlar kullanarak; hristiyan yaşamı genel olarak kötü güçlere karşı ruhsal bir savaş olarak betimler.Hristiyanlar, düşman sahasında hizmet eden askerlere benzetilir.

Şeytana nasıl direnebiliriz ? Pavlus, şöyle diyor:” Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın ” ( Ef. 6:17 ).İlk adım Tanrı’nın kurtuluşunu kabul etmektir.Mesih’e evet demediyseniz; İblise hayır deme şansınız yoktur. Mesih olmadan; iblise karşı korumasız oluruz .Fakat ” kurtuluş miğferi ” ile zihinlerimiz Tanrı tarafından korunmuştur. Şunu unutmamalıyız: İmanlıysanız; şeytan sizi bir şey yapmaya zorlayamaz. Sadece teklif edebilir.

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” İsa, ‘ Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara ! ‘ dedi. ” ( Luka 11:28 )rabbe hamdolsun suda