#29152
Anonim
Pasif

Davut kendisinin mutlu olduğunu söyledi.

Neden?

Davut’un birinci mezmurda neler söylediğine kulak verin : ” Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB’bin Yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. “

Dikkat ederseniz , bu mutlu kişi için , ” Zevkini Rab’bin yasasından alır ” diyor. Bu kişi ne zaman Rab’bin Yasası üzerinde düşünmektedir ? ” Gece gündüz ! “

İşte kaleleri ve safsataları yıkan kişi böyledir !

Okuduğuımuz ilk ayete bir kez daha bakalım:

” Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan Tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. ” ( 2. Ko. 10:4-5 )

Burada DÜŞÜNCELERDEN söz edilmektedir.

Bu düşünceler KALELERDİR.

Onlar SAFSATALAR üretirler.

Arkasından da korkular, elemler, hastalıklar ve yenilgiler gelir. ( J. H. O. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.isamesihyasiyor