#29058
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap’ta, Romalılar 12:1-2 şöyle diyor: ” Öyleyse kardeşlerim , Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri ,kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. “

Düşüncenizin yenilenmesiyle !

Nasıl değişmiş oluyoruz ?

Düşüncemizin yenilenmesiyle !

Tanrı’nın sözüyle yaşayın. Her gün İbrahim, İshak, Yakup, Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Petrus, Pavlus ve diğerleriyle yürüyün. İsa’nın elinden tutun, O’nunla beraber Matta’nın, Markos’un, Luka’nın ve Yuhanna’nın ardından gidin. Düşüncenizi yenileyin! Kurtuluş, bağışlanma, lütuf, şifa, özgürlük, sevgi, iyilik ve Kutsal Kitap’ta bulunan tüm diğer gerçekler hakkında Tanrı’nın düşündüğü gibi düşünmeyi öğrenin. ( J. H. O.)

Rabbin sevgisi ve lütfu sizinle olsun.:elsalla: