#28930
Anonim
Pasif

Şeytan, Rab İsa’ya aynı şekilde yaklaşmaya çalıştı.

Rab’be “Şu taşları ekmeğe çevir.” dedi. Rab ise o düşünceyi reddedip ” Şöyle yazılmıştır ” diye karşılık verdi.

Siz de ” Şöyle yazılmıştır ” diyerek şeytanı kovabilirsiniz. Tanrı’nın vaatlerinde yazılı olan gerçekleri ona bildirebilirsiniz.

Her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılın.

Bunun anlamı, her düşünceyi Tanrı sözünün egemenliğine getirmek demektir. Her düşünce Tanrı’nın değişmez sözünün egemenliğine boyun eğsin ! Her kötü düşünceyi Tanrı’nın sözüyle kovun. ” Rab şöyle diyor ” sözleriyle Kutsal Kitap’ın gerçeklerini aktararak bu düşünceleri alt edin.

Yeşaya’nın 54. bölümünde şöyle diyor: ” Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir ” ( Yşa 54:17 ).

HİÇBİR SİLAH !
HER DİL !

Şeytandan kaynaklanan her düşünce size karşı bir silahtır, bir dildir. Size karşı yapılan hiçbir silah veya konuşan hiçbir dil başarılı olamayacaktır. Elbette, SİZ ONLARA İZİN VERMEDİĞİNİZ SÜRECE !!! ( J. H. O. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle kalsın.:bayraksalla: