#28337
Anonim
Pasif

Sayın Çağrı,

Müslümanlıktaki şehitlik kavramı ile Hrıstiyanlıktaki yani Mesih inancındaki şehitlik kavramı birbirinden farklıdır. Eğer bir hristiyan Mesih uğruna ölür ya da öldürülse o zaman şehit olmuş olur. Örneğin Malatya katliamında İsa Mesih’e iman ettikleri ve canları pahasına da olsa O’nu inkar etmedikleri için hunharca öldürülen kardeşlerimiz gibi.. Onlar gerçek birer şehittirler.

Diğer tarafta bir askerin vatanı uğruna ölmesi ya da öldürülmesi onu günahlarından arındırmaz ve cennete girme hakkını vermez. Birer kahraman olarak anılabilirler, o kadar….

Esenlikler
Suna