Re: Tek Yaratıcı – Tek Allah

#30205
Anonim
Pasif

Sayın advertiser, size de selam olsun.

<> şeklindeki cümleniz üzerine hiçbirşey yazmamak gerekiyor aslında. Çünkü hz. İsa’ya kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ortak mesajı ancak bu kadar sığ / yüzeysel görülebilir.
Sorarım size, İsa Mesih’in tek yol olma, tek gerçeğe götürme ve tek yaşam kaynağı olma özelliğine diğer peygamberler sahip değil miydi? Hz. İbrahim dönemindeki inasanlar için İbrahim, tek kurtuluş yolu değil miydi? O’na inanmayan insanlar Allah’a, dolayısıyla gerçeğe, dolayısıyla öldükten sonra yaşama hakkına sahip olabilirler miydi? Aynı soruları Nuh, Yakup, Musa ve diğer bütün peygamberler için de sorabiliriz.
İsa Mesih, Yahya’yı ”kadınlardan doğanların içinde Yahya’dan üstün olan yoktur” diyerek övdü, onun elinde vaftiz oldu. Hz. Yahya Hz. İsa göreve başladıktan aylarca sonra O’nun beklenen mesih olduğunu bizzat öğrencilerini göndererek öğrendi, O’nu doğruladı. Ama hz. İsa’nın peşinden gitmedi, O’nu sizin kabul ettiğiniz gibi RAB olarak görmedi. İsa’da kendisine gelen Yahya’nın öğrencilerini ”tek yol benim” diyerek alıkoymadı. Yahya’nın vaftiz etmesine, ”artık senin müjdelediğin Tanrı sözü geldi, vaftiz etmene gerek kalmadı” diyerek engel olmadı veya yürürlükten kaldırmadı. Yahya, ölene kadar vaftize devam etti.
Sanırım bu söylediklerimden nereye varmak istediğimi anladınız. YOL, Allah’a giden yoldur ve tektir. Bu yolun rehberleri de Rabbimizin seçtiği peygamberlerdi. Hz. İsa döneminde YOL’ a Yahya ve İsa rehberlik ettiler. Yahya ölünce tek rehber Mesih İsa kaldı. (O’nun bu tek rehber olma özelliği bize göre taa hz. Muhammed’e kadar devam etti.)
Dolayısıyla her peygamber kendi zaman diliminde mecazi olarak ”tek yol” olmak durumundadır. Birden fazla peygamber varsa, birinin diğerine tabi olması dolayısıyla her biri ”tek yol”un aynı rehberi konumundadırlar. Onun için Lut İbrahim’e, Harun Musa’ya, Yahya İsa’ya tabi olmuşlardır.

<>
Bu cümleniz, ”yaşamda (daha doğrusu tek Tanrı’lı dinlerde) birçok şey farklılık gösterebilir fakat özde AYNIdırlar. Belirleyici olan bu AYNIlıklardır ve ana teması Allah / YHWH dir” şeklinde olsaydı ….. daha iyi olmaz mıydı?

Benim amacım, hristiyanlığın temeli olan İsa mesihin tek yol olmasını veya tanrılığını eleştirip bu konuda sizlere kendi doğrularımı aktarmak falan değil. Ortada bir kavram kargaşası var ve bunun farkında değiliz. Ben bunun farkına varalım istiyorum. Çünkü bu farkedilirse iletişimimizin daha kolay ve daha doğruya götürücü olacağını düşünüyorum.
Benim bu ifadelerimin üstüne siz yine can alıcı kavramları alıp bunları sadece hristiyan terminolojisine göre tarif etmiş ve sonuca ulaşmışsınız. Bunlardan sadece kurban kavramının sizde özel biryeri olduğu için farklılık arzediyor. Onun dışındakiler öz itibariyle aynıdırlar.

ORUÇ bizde de sadece sevap kazanmak veya affedilmek için tutulmaz. Bu özelliklerde olan Ramazan orucudur. Oruç sadece yeme-içme orucu değil, cinsellik ve her türlü kötü davranıştan uzak durma orucudur aynı zamanda. Bu şekliyle her üç dinde öz itibariyle oruç vardır. Yahudilikte buna ilaveten susma orucu dahi vardır.

CİHADın sadece savaş olmadığını açıklamama rağmen siz bildiğinizi okumuşsu
nuz yine. Cihad, hristiyanlık ta dahil dinlerin en önemli faal emridir. Misyonerlik cihadın bir dalıdır mesela. İslamın izin verdiği hatta kaçınılmaz olduğunda emrettiği SAVAŞ ı reddederseniz bu anlaşılabilir.

SADAKAnın belirli bir miktarı yoktur. Aynen sizin bahsettiğiniz gibi verilmesi esastır.Ve bu özelliğiyle dinlerde ortaktır. Belirli miktarlarda verilmesi gereken zekat veya ondalıklar ise şimdiki vergilere benzetilebilinir.

HAC kutsal yerlerin ziyaret edilmesidir ki, insanlar için büyük faydaları vardır.

DUA aynen sizin bahsettiğiniz şekildedir. Bizde ve yahudilerde tek farkla ki, hz. İsa’nın veya başka bir yüce insanın aracılığıyla değil doğrudan göklerdeki Babanıza / YHWH ‘ya / Allaha yakarır, O’nu çağırırız.

NAMAZ, duanın belirli vakitlerde, belirli fiziksel hareketler eşliğinde yapılması ve Kutsal Metinlerden parçalar okunmasıdır ki, isimler farklı olsa da her üç dinde vardır.

Benim hristiyan arkadaşlara çağrım ise sizinkinden farklıdır:
İncilin ve Mesih İsa’nın mesajı gereğince iman edin, buna göre yaşayın ve İsa’yı gönderen Kadir-i Mutlak’ın sözlerine kulak tıkamayın. Tevratı ve İncili doğrulayan Kur’an’ın mesajını yok saymayın. İsa’ya ve diğer bütün peygamberlere kutsal kitabın açıkladığı şekliyle iman eden müslümanları tanıyın, kendinizi de onlara tanıtın. Ki yüzyıllarca süren bu kör dövüşü son bulsun.