#28455
Anonim
Pasif

SEVİNCİN DOĞASI

Sevinç içten gelir. Olaylar ve durumlardan bağımsızdır. Gerçek sevinç iyi ekonomik koşullara sahip olmakla ya da toplumda kabul görmekle ya da lüks bir arabaya sahip olmakla gelmez. Gerçek sevinç tek bir şeyden; Rab İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla kurtulduğumuza dair kesin bir bilgiye sahip olmaktan kaynaklanır. Gerçek sevinç, günahlarımızın bağışlandığını, Tanrı’yla doğru bir ilişkiye sahip olduğumuzu, Tanrı’nın her şeyde bizim sonsuz iyiliğimiz için etkin olduğunu ve bize sonsuz bir ev hazırladığını bilmekten gelir.

İsa, öğrencilerine bu konuda şöyle demiştir: ” Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.” ( yu. 15:10-11 ) İsa’yı Kurtarıcımız ve yaşamlarımızın Rab’bi olarak kabul edip, O’nda kaldığımızda, Kutsal Ruh, sevinç karakter özelliğini bizde göstermek için özgür olur. ( “İyileştiren Ruhsallık ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.