#29098
Anonim
Pasif

BİR YALAN UĞRUNA KİM ÖLEBİLİR?
…Mesih inancı, tanıklığa dayanan geçmiş bilgisini içerir. O zaman şimdi şöyle sormalıyız:”İsa’yla ilgili sözlü tanıklık doğrumudur?”. İsa’nın söyledikleri ve yaptıkları güvenili bir şekilde taşınmış mıdır? Ben öyle olduğuna inanıyorum.
Elçilerin tanıklıklarına güvenebilirim, çünkü bu oniki kişiden onbiri , iki gerçek uğruna şehit oldular: Mesih’in ölümden dirilişi ve Tanrı Oğlu olması. İnandıkları bu gerçekler uğruna işkence gördüler, kırbaçlandılar ve sonunda o zamanın en zalim yöntemleriyle öldürüldüler:
1. Petrus … çarmıha gerildi.
2. Andreya…çarmıha gerildi.
3. Matta … kılıçla öldürüldü.
4. Yuhanna… doğal olarak öldü.
5. Alfay oğlu Yakup… çarmıha gerildi.
6. Filipus … çarmıha gerildi.
7. Simun… çarmıha gerildi.
8. Taday… oklarla öldürüldü.
9. İsa’nın kardeşi… taşlanarak öldürüldü.
10. Tomas… mızrakla öldürüldü.
11. Bartalmay… çarmıha gerildi.
12. Zebedi’nin oğlu Yakup… kılıçtan geçirildi.
Şimdi şöyle bir yanıt verebilirsiniz: ”Ne olmuş yani, birçok kişi yalanlar uğruna ölmüştür. Bu neyi kanıtlar?”
Evet birçok kişi yalanlar uğruna ölmüş, çünkü gerçek olduklarını sanmışlardır. Eğer diriliş gerçekleşmediyse, öğrenciler bunu biliyorlardı. Onların aldanmış olabileceklerini söylemem ise mümkün değildir. O halde bu oniki kişi yalnızca bir yalan uğruna ölmediler, işin kötüsü bunun yalan olduğunu biliyorlardı. Tarih boyunca bir şeyin yalan olduğunu bile bile uğrunda ölen on iki insan bulmak çok zordur.
JOSH McDOWELL
( Marangozdan da Öte )

Ayrıca İsa Mesih’in acılarının İncil’e sonradan eklenmiş olabileceğini söyleyen ilahiyatçılara ve buna inanlara şunu hatırlatmak isterim:

”Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere birşey katarsa , Tanrı’da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden birşey çıkarırsa , Tanrı’da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. ( Esinleme 22: 18,19 )