Re: Tanri insanlari neden yaratti?

#29143
Anonim
Pasif
güvercin;5684 wrote:
ne yani tanri bizleri kendi zevki icin mi yaratti? Buna ne ihtiyaci olabilir?

Sevgili güvercin Tanrı insanı bilgi,doğruluk ve kutsallıkta kendi benzeyişinde yarattı;ancak günaha düşme seçeneğini tanıdı.İnsan kendi iradesinin özgürlüğüne bırakılınca şeytanın ayartmasıyla günah işledi.

Herşeye egemen ve gücü yeten Tanrı’nın kutsal iradesinin isteği ile yaptığı planı sınırlı insan aklımızla anlayamayız ve sorgulayamayız.Herşeyi yaratanın seçimine yalnızca saygı duyabilir ve şükrederiz.Çünkü günahkar olmamız,bu nedenle cehennemle cezalandırılmamız adaletli olduğu halde Tanrı sonsuz sevgisinden kaynaklanan merhameti ile Kurtuluş Müjdesini vermiş ve Oğlu İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmemiz halinde sonsuz yaşam vaadinin mirasçısı olmamızı sağlamıştır.

hamdolsun3

Tanrı’nın zenginliği ne büyük,
bilgeliği ve bilgisi ne derindir!
O’nunyargıları ne denli akıl ermez,
yolları ne denli anlaşılmazdır!
“Rab’bin düşüncesini kim bilebildi?
Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi?”
“Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki,
Karşılığını O’ndan isteyebilsin?”
Her şeyin kaynağı O’dur;
her şey O’nun aracılığıyla
ve O’nun için var oldu.
O’na sonsuza dek yücelik olsun! Amin. ( Rom.11: 33-36 )