#30581
Anonim
Pasif
fırat çölgeçen;9225 wrote:
Üç hafta önce bir kilisede misafirdim. Pastör, vaazında, İsa’nın kanı ve çarmıhtaki durumu ve her iki yanındaki çarmıha gerilmiş olan suçluların davranış ve sonuçları üzerine vaaz verdi. Vaazı dinlerken duygulanmamak, hatta ağlamamak olanaksızdı. İbadet bittikten sonra çaylarımızı içerken; bir kardeş bana şöyle dedi ve bir soru sordu:

Dinlediğim vaazde; suçlu diyor ki:” Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an.” İsa da, ” Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın.” Peki İsa, öldükten sonra ölüler diyarına gitmedi mi ? Burada bir çelişki yok mu ?

Evet , sevgili forumu okuyanlar, bu konuya siz nasıl bir yorum getirebilir ya da yanıt verebilirsiniz ? Bu konu hakkında düşüncelerinizi iletirseniz, Rab’de sevinirim.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla:

Çok kritik ve harika bir soru…

Kıtkanat bilgimle cevaplamaya çalışayım…

Herşeyden önce şunu belirteyim, sizin yazmış olduğunuz “Sana doğrusunu söyliyeyim, sen bu gün benimle birlikte cennette olacaksın” cümlesi Yehova Şahitleri’nin İncili dışındaki İncillerin hepsinde aynıdır.

Yehova Şahitleri ise bu cümleyi şöyle çevirir: “Gerçekten sana bugün derim : Sen benimle birlikte cennette olacaksın”.

Sana doğrusunu söyliyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın
Gerçekten sana bugün derim : Sen benimle birlikte cennette olacaksın

Baktığınız zaman sadece tek bir kelimenin yeri değişiyor; ama bir çok anlam kargaşasını ortadan kaldırıyor.

Peki Yehova Şahitleri bu cümleyi neden değiştirmiştir? Bilindiği gibi eski yunancada virgül ve nokta kuralı yoktu. Dolayısıyla “bugün” vurgusunu başta da yapsak olurdu, sonda da yapsak olurdu. Yehova şahitleri, Mesih İsa’nın daha önceki söylemlerini baz almışlardır ve çelişkiyi de ortadan kaldırabilmek için “bugün” vurgusunu cümlenin en başında yapmışlardır.

Diğer çevirilerde “bugün” kelimesinin sonda olmasının mantığı ise şu; Mesih İsa, İncilde ki hiç bir söyleminde “doğrusu sana bugün derim” ifadesini kullanmamıştır. Bu ifadeyi kullanmadığı gibi de tam 73 kez “doğrusu ve doğrusu sana veya size derim” ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla sizin alıntılamış olduğunuz cümlede de bu tarz bir cümlenin kullanıldığı düşünülür.

Benim düşünceme göre Yehova Şahitleri’nin çevirisi çok daha akla yakındır. Eğer bu çeviri yanlış ise ve doğrusu sizin yazmış olduğunuz gibiyse, bence burada gerçekleri dile getirmekten ziyade mecazi bir anlatım vardır. Bu mecazi anlatım nedir? Örneğin Mesih bu sözleriyle vaftizin şart olmadığını, insanı kurtaracak olanın kalben iman olduğunu vurguluyor olabilir (Fırat Abi bu düşünceye karşı çıkacağınızı biliyorum; ama benim aklıma da bundan başka bir şey gelmedi, sonuçta Mesih İsa o güne kadar hiç vaftiz olmamış bir insanın sadece kalben iman ettiğinden dolayı cennete gideceğini müjdeliyor).

Ayrıca bu olayın mecazının bol olmasıda mantıklıdır. Neden mantıklıdır? ÇÜnkü benim bildiğim kadarıyla, o gün Mesih İsa çarmıhta ölmüştür; ama diğer iki mahkum ölmemiştir. Neden ölmemiştir diyorum, çünkü diğer çarmıha gerilen insanların 2-3 günde ancak öldüğünü görürüz. Mesih İsa istisnai olarak 6 saatte ölmüştür. Yani o iki mahkumun 6 saatte ölmesini beklemek imkansızlıktır, dolayısıyla kuvvetli ihtimalle o mahkumlar Mesih’in ölümünden 2 yada 3 gün sonra öldüğü düşünülür.(Yani mahkumlar Mesih’in ölümünden 2-3 gün sonra öldüğü için zaten Meish’in öldüğü gün cennete gidebileceklerini düşünmek bir imkansızlıktır)