ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Musevilik Seçilmiş halk olarak Yahudiler Re: Seçilmiş halk olarak Yahudiler

#30722
Anonim
Pasif

Sevgili Kardeşler,

Ben de sohbetinize katılmak isterim. Sohbetiniz sırasında geçen ve alıntı yaptığım şu cümleye takıldım. “Gerçi şuda var. Aslına bakarsanız tüm dünya insanı İsrailoğullarından gelmektedir.”

Kutsal Kitap Tanrı halkının hangi soydan geldiğini, hangi isimle anılacağını, kimlerin gerçek İsrail’li olduğunu açık ve net bir dille yazmıştır. Birkaç ayet paylaşmak isterim.
Bizlere verilen ilk peygamberlik sözlerinde özel bir soydan bahseder:
Yar.3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
Bu bahsedilen soy Kutsal Kitabın ilerleyen sayfalarında açıklanmıştır.
Yar.32: 28 Adam, «Artık sana Yakup değil, İsrail denecek» dedi.
Daha önce Tanrı, hiçbir kimseye İsrail diye seslenmedi. Yakub’un yaşadığı dönemde Adem’in soyundan gelen birçok ulus vardı. Fakat Tanrı, sadece Yakup ve Yakub’un soyuna İsrail adını verdi ve bu isimle onları tüm uluslardan ayırmış oldu. İsrail, Tanrı’nın halkına verdiği özel bir isimdir. Kutsal Kitabın tamamında Tanrı halkını belirtmek için bu özel isim kullanılmıştır.
1.Kr.8: 14-15 Kral ayakta duran bütün İsrail topluluğuna dönerek onları kutsadıktan sonra şöyle dedi: “Babam Davut’a verdiği sözü tutan İsrail’in Tanrısı RAB’be övgüler olsun!

Elç.13: 16-18 Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, “Ey İsrailliler ve Tanrı’dan korkan yabancılar, dinleyin” dedi. “Bu halkın, yani İsrail’in Tanrısı, bizim atalarımızı seçti ve Mısır’da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık kırk yıl onlara katlandı.

Eski ve Yeni Antlaşma bölümlerindeki ayetlerden de anlaşılacağı gibi YHVH, yanlızca İsrail’in tanrısı dir.

Şimdi sohbetimizi biraz derinleştirelim:
1)Kutsal Kitabın bahsettiği İsrail, bugünkü İsrail devleti (Yahudiler) midir?
2)Bugün YHVH’ye tapınan kişi, kendisini İsrailli olarak görmeli mi?

Rab İsa’nın lütfu, kutsallarla birlikte olsun!