#27957
Anonim
Pasif
Quote:
Çünkü dünyada sadece hristiyanlık ve müslümanlık dini yok ki. yüzlerce din vardır.bunların hepsinin çürütülmeye çalışılması imkansızdır. En kısa yol sadece kendi dininin güzelliklerini göstermek inançlarıda akla uygun bir şekilde ifade etmektir. gerisi yaratıcınıza kalmış.

Sevgili Ekrad_65,
Dünyada irili ufaklı pekçok din vardır, ama hristiyanlık, yasalardan, kurallardan oluşan bir din değildir. Gerçek hristiyanlık yaşayan diri Tanrı ile iletisim içinde olmak demektir. Dinler insana sonsuz kurtuluş sağlayamaz, ancak, çağlar boyunca insanlığın en büyük bölücü ve yıkıcı etkeni olmuşlardır. Her insan günahlıdır ve sonsuz cehennem yargısıyla yargılanmaktadır ve her insanın kurtuluşa, bir kurtarıcıya gereksinimi vardır. Yerden olan hiçbir din önderi insana kurtuluş güvencesi veremez. Gökten olan bir kurtarıcı ancak sonsuz yaşam güvencesi verebilir, kurtarabilir. Dinsel işler, din adına yapılan güzel işler, yapılan iyilikler insanın Tanrı ile barışması ve sonsuz yaşama kavuşması için yeterli değildir. Kurtuluş için gereken her şeyi İsa Mesih çarmıhta canını vererek ve kanını akıtarak sağlamıştır. Bu da, İsa Mesih’in haç üzerinde günahlarınızın bedelini ödediğine iman ederek, İsa Mesih’in armağan olarak sunmuş olduğu kurtuluş armağanını almakla elde edilir.

[/quote]Sizin inançlara üç tanrı vardır. bunların delilleri varmıdır.yada müslümanlar tek tanrı vardır diyorlar. onlarda bunu ispatlasınlar. [/quote]

Üçlü birlik anlayışı yalnızca Hıristiyanlıkta görülmektedir. Aslında bu kavramı anlamak zordur.Üçlü birlik, tek Tanrı’da üç ayrı kişilik anlamına gelmektedir. İnsandaki can, ruh ve beden gibi…Fakat Tanrı, kendisini kişisel olarak tanıyabilmemiz için yeterince açıklamada bulunmuştur. Hıristiyanlıktaki tek Tanrı inancı, ta Eski Antlaşma’ya dayanmaktadır. Yasanın Tekrarı 6:4’de şöyle yazılıdır:

‘Dinle, ey İsrail! Tanrınız Rab tek Rab’dir’.

Tanrı’nın tek olması, özde ve doğada ‘eşsiz’ olması demektir. Her üç kişilik de – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh – aynı sınırsız ve yaratılmamış varlığın özüne sahiptir. Yani üç ayrı tanrıdan söz etmiyoruz. Aynı özü paylaşan üç kişilikten söz ediyoruz.Tanrı’nın tek olması, üç kişiliğin her zaman bir beraberlik ve uyum içinde olduğunu göstermektedir. Kişiliklerin hepsinin düşüncesi, isteği ve karakteri birdir. Yuhanna 8:28’de İsa şöyle diyor:

‘Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.’

Üçlü birliğin kişilikleri arasında işlev farkı da vardır. Tanrı’nın bütün işlevleri üç kişilik tarafından yerine getirilmektedir. Ama genellikle yaratılış Baba’ya, kurtuluş Oğul’a, kutsal kılma ise Kutsal Ruh’a bağlıdır.

Sorularınız olursa size severek yardımcı olmaya çalışacağız. Rab sizi bereketlesin ve gerçeklerini tüm açıklığıyla size göstersin..

Sevgilerimle