#30341
Anonim
Pasif

Rabbin esenliği ve barışı üzerinizde olsun!
“Rab’in Sofrası nedir?” sorusunun bence en doyurucu tanımı
Westmınster Uzun İlmihal‘de bulunur.
Rab’bin Sofrası Yeni Ahit’in bir sakramentidir,[1] İsa Mesih’in buyurduğu şekilde ekmeğin ve şarabın verilmesi ve alınması ile O’nun ölümü sergilenir; bu sofraya uygun olarak katılanlar ruhsal gıda ve lütufta büyümek[2] için O’nun bedeninden ve kanından beslenirler, Mesih’le birlik ve paydaşlığa katılır ve bundan emin olurlar;[3] Tanrı’ya bağlanırlar,[4] aynı mistik bedenin üyeleri olarak birbirleriyle olan sevgi ve beraberliğe [5] tanıklık ederler ve şükranlarını yenilerler.[6]


[1] Luka 22:20

[2] Matta 26:26-28, I.Korintliler 11:23-26

[3] I.Korintliler 10:16

[4] I.Korintliler 10:14-16, 21

[5] I.Korintliler 10:17

[6] I.Korintliler 11:24