#28351
Anonim
Pasif

BOŞ DİNİN TEHLİKESİ


Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır.

İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı,özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar.

Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı’dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur.

Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var.

Yannis’le Yambris nasıl Musa’ya karşı geldilerse, bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır.

Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis’le Yambris örneğindeki gibi, bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir.

2.Timoteos 3:1-9

Her akşam haberlerde “iyi akşamlar” sözü ile karşılaşıyoruz. Acaba kaçımız için haberleri dinledikten sonra gerçekten akşamımız iyi olmuş oluyor.

Bu bölüme baktığımızda aslında Aziz Pavlus’un çok gerçekçi bir biçimde Mesih İsa’nın göğe yükselişi ile ikinci gelişi arasındaki son günler dediği zamanı tanımladığını görüyoruz.Sanki ilk başlangıçta bu kötülüklerin kilisenin kapısından içeriye giremeyeceğini, hep dışarıda olan şeyler olduğunu düşünüyoruz ama özellikle Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar sözüne geldiğimizde bu kötü insanların kilisenin içinde de yer edinebilecekleri gerçeği ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bizler boş dini (inancı) ve bunu yaymaya çalışanları bilinçli olarak reddetmeliyiz.

1.Boş din hepimiz için kesinlikle çok tehlikelidir (3:2-4).

Boş din aslında iki yüzlülük demektir. İki yüzlülüğü tanımlamak ve daha doğrusu bu boş dini yaşayanları tanımak ve samimi olandan ayırt etmek için burada Aziz Pavlus bize bazı noktaları hatırlatmaktadır.

A.Boş din gücü olmayan bir formata sahiptir.

Kısaca bu kişiler dış olarak kilisenin bir çok konusunda etkindirler ama iç anlamda Mesih İsa ile başları hoş değildir. Bu nedenle günlük olarak kendilerini ilahi yargı altında tutamazlar.

B.Boş dinin kök problemi ilgi ve alakasının inancın dışındaki değerlere olmasıdır.

1. Boş din sahibi kişiler kendilerini seven kişilerdir. Ne yazık ki, son dönemlerde bir takım tanrı tanımaz ünlü yazar, doktor, psikiyatristlerin savları ile insanlar kendilerini gereğinden çok fazla öne koymaya başladılar. Aslında kendini aşırı bir biçimde sevmek ve hedeflemek bir çok klasik hristiyan öndere göre ve İncil öğretilerine göre de büyük bir bencilliği ve kibiri doğurmakta ve bu da doğal olarak günah oluşturmaktadır. Oysa İncil’de sevginin kendini feda etme, diri kurban olarak Tanrı’ya adama gibi ifadelerle açıklandığını görüyoruz (Ef.5:25;Yuh.13:34). İsa Mesih Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin çarmıhını yüklenip ardımdan gelsin (Mrk.8:34) demektedir.

2. Boş din sahibi kişiler parayı seven kişilerdir. Kendini aşırı bir biçimde düşünmenin getirdiği bir sonuçta para sevgisidir. 1.Tim.6:9-10’da para sevgisinin tehlikeleri net olarak ifade edilmektedir.

3. Boş din sahibi kişiler Tanrı’dan çok eğlenmeyi seven kişilerdir. Dinlenmek, yerinde ve zamanında eğlenmek herkesin en doğal hakkıdır. Ama aşırı çılgınlıklar, eğlenceler ve tabiki seviyesiz davranışlar ve bunların sıklığı ve Tanrı’yı unutturması burada esas olan konudur. Hatta günümüzde müjdeci kiliseler bile artık bir takım komedyenleri, programları sırf insanları kilisede tutabilmek için olmazsa olmaz gibi kiliselerin içine almış durumdadırlar. Oysa Davut’un şu ifadeleri yeterlidir: Yaşam yolunu bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda, sağ elinden mutluluk eksilmez (Mz.16:11).

C.Boş dinin ilgi alanı inanç dışında olduğu için kişinin karakterini bozar.

1. Boş din sahibi kişi sürekli övünendir. Tanrı ile ilişkisinin mükemmel olduğunu ifade etmeye gayret eder. Kendi yolunun en doğru olduğunu iddia eder. Ama yaşamındaki bütün ruhsal meyveler tam tersine işaret etmektedir.

2. Boş din sahibi kişi de kibir vardır. Özellikle Tanrı’ya ilişkin ve kendisinin yüzüne çarpan gerçekleri kesinlikle kabul etmek istemez. Herkesten çok iyi olduğunu düşünür.

3. Boş din sahibi kişiler bol bol küfrederler.

4. Boş din sahibi kişi için aile değerleri çok önemli değildir. Çocuklara iyi bir kelam eğitimi verilmediği için ve Tanrısal aile örneği de ev içinde idrak edemedikleri için büyümeye doğru ailede panik başlar.

5. Boş din sahibi kişi şükretmeyi bilmez. Bu tarz kişiler için sanki kendilerine lütfedilen her şey kendilerinin haklarıymış gibidir. Kesinlikle ne Tanrı’ya ne de kendilerine lütfeden insanlara karşı gerçek anlamda şükran duymazlar, duyuyormuş gibi yaparlar (Rom.1:21).

6. Boş din sahibi kişiler kutsallığı arzulamazlar. Yani Tanrı’ya ait şeylere ve aslında Tanrı’ya tam anlamı ile saygı duymazlar.

7. Boş din sahibi kişiler gerçekte sevgisizdirler. Sevgiden çok bahsettiklerini görseniz de aslında kendileri dışındaki insanlarla hep sorunları olan kişilerdir.

8. Boş din sahibi kişiler bağışlanmayı aramazlar. Aksine haksız bile olsalar haklı olduklarını düşünür ve öç almaya kalkarlar.

9. Boş din sahibi kişiler dedikoduyu, denetimsizliği,şiddeti,ihaneti,saygısızlığı severler. Dikkat ederseniz bu liste tanrıtanımazlardan bahseden bir liste değildir. Bu liste Tanrı’yı tanıdığını söyleyen insanlardan bazıları için verilmiş bir listedir.

2.Boş din her zaman yayılmanın yollarını arar (3:6-8)

Tarihteki bütün gerçek inanç dışında yer alan sapkın yollar hep gücü olmayan bir inanç olarak ortaya çıkmıştır. Peki, böyle bir yayılmacılıkta hangi yollar kullanılmaktadır. Aziz Pavlus şu konuların kullanıldığını söyleyerek bizi uyarmaktadır;

A.Boş din ihtiyaç hissedilen alanları kullanır.

Özellikle ruhsal anlamda, psikolojik zorluklar yaşandığı anlarda şeytan boş din sahibi inanlı gibi görünen kişileri kullanarak zayıf olan her kişinin düşmesine yol açmaya çalışır.

B.Boş din çeşitli arzularla sürüklenen kişileri kullanır.

Ruhta ve gerçekte tapınmayan ve Mesih İsa’da yaşamayan ama imanlı gibi görünen bir çok zayıf insanlar bir anlamda birbirlerini bulmak kaydı ile birbirlerini günaha sürüklerler.

C.Boş din öğrenme arzusunu kullanır.

Burada bir çok şeyleri öğrendikleri halde, öğrenmeye devam ettikleri halde boş din sahibi kişilerin yaşamında zerre değişiklik olmadığının ifade edildiğini görüyoruz. “Gerçeğin Bilgisi” yani Mesih İsa’nın gerçekten kurtarışı kendilerine ulaşmamış olma ihtimalinin bu noktada artık yüksek düzeyde olduğu da açıkça ifade edilmektedir.

D.Boş din gerçeğin sonuçlarını gerçeği çarpıtmak suretiyle sunmaya çalışır.

Musa önündeki sihirbazlar bir takım şeytani güç ve el çabukluğu ile mucizeler yapıyorlar gibi görünmüşlerdi. Kutsal Kitapta imanlılara sunulan vaatlerin bazen sapkın öğretişler ya da kişilerce insanlara sunulduğunu görüyoruz ama onlara gerçek kurtuluş prensibi aslında verilmemektedir. Yani Mesih’in kurtarışı, günahları aklaması, ölümden dirilişinin gücü, Kutsal Ruh’un rehberliği olmaksızın sadece ahlaki öğretişlerle yaşanan bir aile hayatının sadece dünya için bereketleri olacaktır. Ama sonsuz yaşam için o muhteşem kurtarıştan yoksun kalınacaktır.

3.Boş dini bilinçli bir biçimde reddedin ve yayılmacılığına mani olun (3:1-5).

Bu bölüm “şunu bil ki” şeklinde bir ifade ile başlanmaktadır. Bu şekilde bir yaşam sergileyip hala Hristiyan olduklarını söyleyen kişileri asla dinlemeyin, öğretilerini okumayın, kiliselerine gitmeyin. Bu oldukça etkin bir korunma biçimidir. “Tanrı’yı dünyasal başarılar ve kişisel çıkarlar için kullanmak” resmen Tanrı’ya karşı küfürdür ve samimi imanlıya düşen ise bu küfre karşı durmaktır. Bilinçli bir biçimde yüz çevirmek, uzak durmaktır.

4.Boş din hiç bir zaman sonu zafer getiren inanç olmayacaktır (3:9)

Bu bölümün 3:13 ayetinde şöyle demektedir; Ama kötüler ve sahtekarlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Yani bu devran böyle sürüp gitmeyecek ve bu kişiler bir biçimde muhakkak kaybedenlerden olacaklardır. Mesih İsa’nın üstüne inşa edeceğini söylediği kilise ise; ölüler diyarının kapılarının ona karşı duramayacağı (Matta 16:18) kilisedir.

SONUÇ

Bütün bu tuzaklardan korunmanın en birinci yolu Tanrı’nın müjdesini Mesih İsa’ya gerçek bir imanla edinilen kurtuluşta yüreğimize, yaşamımıza almaktır. Ve Rab’le gün be gün yaşanılan ruhta ve gerçekte tapınış yaşamı ile devam etmektir. Kutsal Ruh’un rehberliğinde bize gösterilen bütün günahlarımıza anında tövbe ederek Rab’be biraz daha biraz daha yakın bir iman yükselişine sahip olmaktır. Böylesine dürüst bir iman hayatı bizi boş dinden koruyacak olandır.

http://www.allsaintsmoda.com/