#31158
Anonim
Pasif

Başka kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. ( Elç. İş. 4:12 )

Suç işleyen can ölecektir. ( Hez. 18:4 )

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. ( Rom. 3:23 )

– Kutsal Kitap, günahtan özgürlüğün sadece İsa Mesih aracılığıyla geldiğini çok açık bir şekilde bildirmektedir.
– Kurtuluşu tanımlarken; onun günahtan bağışlanma olduğunu söyleyebiliriz.Ama ” İsa Mesih’in ölümü aracılığıyla ” olduğunu da eklemeliyiz.
– Bütün insanlık, İsa Mesih aracılığıyla günahtan bağışlanma gereksinimi içindedir.

Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü. ( Rom. 5:8 )

Mesih, Babamız Tanrı’nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. ( Gal. 1:4 )

– Kurtuluş, İsa Mesih aracılığıyla günahtan özgürlük anlamına gelir.
– İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek, tıpkı bir dostumuzla konuşur gibi konuşarak gerçekleşir.
– İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aynı zamanda günahtan dönmeliyiz. Tövbe edip; Tanrı’dan İsa’nın uğruna bizleri bağışlayıp temizlemesini istemeliyiz.

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. ( Yu. 20:31 )

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. ( 1. Yu. 1:9 )

– Kurtuluşu kabul ettiğimizde; ruhsal bir değişim, bir dönüşüm gerçekleşir.
– Rab, Kendisine iman eden kişide her değişikliği yapma konusunda güçlüdür.
– Tanrı, Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine çocukları olma hakkını verdi.

– Kutsal Kitap’ın kurtuluş için verdiği şartları yerine getirdiysek kendimizi nasıl hissedersek hissedelim kurtulduğumuza inanmalıyız. Kutsal Ruh da yüreklerimize bu güvenceyi verebilir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !hisusa