#30761
Anonim
Pasif

Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük. ( Yu. 1:14 )

Bedence Davut’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. ( Rom. 1:3, 4 )

– “İsa Mesih ” ismi, bana O’nun Tanrılığından söz eder.
– İsa, kurtarıcı anlamına gelir.

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur. ( Mat. 1:21 )

– ” Meshedilmiş Olan ” anlamına gelir Mesih adı.
– Petrus, O’nun kral olduğunu anlamış ve de ” Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin. ”
demişti. ( Mat. 16:16 )
– Şu tümceler İsa’yı tanımlamaktadır:
* Tanrı, O’nun babasıdır. ( Yu. 10:17 )
* Bir kadından doğmuştu. ( Gal. 4:4 )
* O, Kurtarıcı’dır. ( Elç. İş. 4:12 )
* Bizler gibi oldu. ( Flp. 2:7 )
* Tanrısaldır ve Tanrı’nın doğasına sahiptir. ( Flp. 2:6 )

İnsanoğlu kaybolmuş olanı kurtarmak için geldi. ( Luka 9:10 )

İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi ( Mar. 10:45 )

– Kurtarmak sözcüğü, özgür kılmak, salıvermek, kurtarmak anlamlarına gelir. Bu, bütün insanlık için mükemmel bir vaattir.
– İsa, kendileri için öldüğünden bütün insanlar, kurtulmuişlar mıdır ? Hayır. Tanrı, seçim yapma ayrıcalığını insanlardan hiçbir zaman geri almamıştır. herkesin, hala kendi seçimini yapması gerekir. İsa’yı kişisel kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekir.

Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. ( Mar. 16:15, 16 )

isasiyahbeyaz İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
Dünyayı kazansan neye yarar ? rabbe hamdolsun