#30139
Anonim
Pasif

– Kutsal Kitap, farklı geçmişlerden gelen 40 kişi tarafından yazılmıştır.
– Kutsal Kitap, 66 bölümden oluşur.
– Kutsal kitap, 1.600 yıllık bir dönem boyunca yazıldı.
– Eski Antlaşma adı verilen ilk kısımda, 39 kitap ve Yeni Antlaşma adı verilen ikinci kısımda 27 kitap vardır.

” Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ” ( 2. Timoteos 3:16 )

– Kutsal Kitap, öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için bizlere verilmiştir.
– Kutsal Kitap’ın Tanrısal olarak esinlendirildiğini söylediğimizde şunu vugularız: Bize, Tanrı’dan söz ettiğini.
– Kutsal Kitap yazarları, birbirleriyle tutarsızlığa düşmemişlerdir. Çünkü gerçek yazar Tanrı’ydı ve onlar Tanrı’nın kendilerine verdiği düşünceleri yazdılar.
– Tanrı’nın Kutsal Kitap’ı verişinin gerçek nedeni, bizimle ilişki kurmak ve bize Kendisini tanıtmaktır.İkinci neden,bize doğru yaşama konusunda talimatlar vermek istemişti.

” Ben RAB, çok acıyan, lütfeden, geç öfkelenen ve lütfu ve gerçeği çok olanım. ” ( Çıkış 34:6 )

” Tanrınız Rab ben’im… kutsal olun çünkü ben kutsalım. ” ( Levililer 11:44 )

” O’nun elini durduracak ve O’na ‘Ne yapıyorsun ?’ diyecek yoktur. “( Danyel 4:35 )

” Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. ” ( İbraniler 4:13 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan yararı ne olur ? hac5 tanri sevgidir