#29439
Anonim
Pasif

” Sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın.” ( 1. Pe. 4:12 )

” Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.” ( 2. Ko. 4:17 )

” Tanrı’ya bağlı yaşamın altınını ortaya çıkaran acı ateşidir. ” ( Madam GUYON )

– Her sorunun arkasında, Tanrı’nın amacı vardır.
– Tanrı, ıramızı geliştirmek için koşulları kullanır. Çünkü, günün 24 saati çeşitli koşullarla karşılaşırız.
– Kimse; acı karşısında bağışıklığa sahip ya da sıkıntılarından soyutlanmış değildir ve de kimse, sorunsuz bir yaşam süremez.
– Yaşam, sorunlar dizisinden oluşmaktadır. Bir sorunu çözdüğümde, başka bir sorun karşıma çıkar.

” Rab gönlü kırıklara yakındır. Ruh’u ezginleri kurtarır. ” ( Mez. 34:18 )

” Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. ” ( Rom. 8:28, 29 )

– Tanrı, beni, kendisine çekmek için sorunları kullanır.
– En derin ve yakın tapınma deneyimlerim en karanlık zamanlarımda ( Yüreğim kırıldığında, kendimi terk edilmiş hissettiğimde, çaresiz kaldığımda, acım büyük olduğunda ), sadece Tanrı’ya yöneldiğimde gerçekleşecektir.
– Günaha düşmüş bir dünyada, yaşıyorum. Ama; cennette herşey, Tanrı’nın amaçladığı gibi kusursuzdur. Bundan dolayı; ” Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. ” ( Mat. 6:10 ) diye dua etmem öğretiliyor.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! isamesihyasiyor:papatya: