#28885
Anonim
Pasif

Alevlerin Arasında
Policarp amin deyip duasını bitirdikten sonra ateşini yaktılar. O zaman parlak bir alev yükseldi. Ve gördüklerimizi başkalarına anlatabilmemiz için orada bulunma şansına layık olan bizler bir şaheser gördük: alev, rüzgardan şişmiş bir yelkenli gibi idi. Ve bizler güllük kokusuna benzer en güzel kokulara bedel bir koku duyduk.
Sonunda paganlar Policarp’ın vücudunun ateşten etkilenmediğini görünce onu hançerlemek için birini yolladılar. Onu hançerlediklerinde o kadar çok kan aktı ki ateş söndü. Kalabalık, imansızlar ile seçilmişler arasındaki büyük farkı görmekten şaşkındılar.
Ama kötü, kıskanç, doğru olanların düşmanı, Policarp’ın şehit olmasındaki büyüklüğü ve çocukluğundan beri kusursuz olan hayatını duydukça ve onun böyle bir zaferle öldüğünü görünce zavallı cesedini almamıza izin verilmedi, hepimiz onun değerli vücuduna sahip olmak istiyorduk. O kötü Herodes’in babası ve Alces’in kardeşi Nicetus’a vucudunu bize vermemeleri için aracılık yapmasını istedi. Ve şöyle diyordu:
-Kokmamalıyız, belki de haça gerilmişten vazgeçip Policarp’a tapmaya başlarlar!
Bunu Policarp’ın vucudunu almak istediğimizde incelemeler yapan Musevilere söylediler. Onlar, dünyada insanların kurtuluşu için acılar çeken Mesih’ten başkasına tapmayacağımızı bilmiyorlardı. Biz Mesih’i ne terk edebiliriz ne de başkasına değiştirebiliriz. Çünkü biz O’na Allah’ın Oğlu olduğu için tapıyoruz. Ama din için şehit olanları, Havarileri ve Rabbi taklit edenleri çok severiz. Ve bu doğrudur, çünkü onlar Rabbi ve Kralımızı mukayese edilmez bir şekilde sevdiklerini gösterdiler. Biz de keşke onların arkadaşları ve öğrencileri olabilsek!
Yüzbaşı, Museviler tarafından çıkarılan kavgayı görünce cesedi herkesin görebilmesi için sergiledi ve sonra adetleri gereğince onu yaktılar. İşte bizde kıymetli taşlardan ve paha biçilmez altından daha değerli olan kemiklerini böylece toplayabildik ve doğru dürüst bir yere koyabildik.
İşte orada. Allah’ın yardımı ile mümkün olduğu zamanlar sevinçle ve mutlulukla, Policarp’ın ölüm yıldönümlerinde toplanıyoruz. Ve diğer din şehitlerini de hatırlıyoruz. Ve böylece kendimizi de ileride olabilecek zorluklara hazırlıyoruz.

Bir örnek ve bir hatıra
Bu mutlu Policarp’ın öyküsüdür. Filadelfiya’dakilerle beraber izmirde şehit olan onikinci kişidir. Fakat Policarp diğerlerinden daha çok hatırlanmaktadır, o kadar ki paganlar bile halen ondan bahsetmektedirler.
Policarp sadece iyi bir hoca değil aynı zamanda İncil’e uygun olarak şehit olan örnek bir kişidir. Ve herkes onun acı çekmesini örnek almak istemektedir. Sabrı ile adaletsiz hakim önünde zafer kazandı ve ölümsüzlük tacına layık oldu. Policarp şimdi Havarilerle ve bütün doğru olanlarla birlikte mutlulukla Evrensel Kilisenin Çobanı, ruhlarımızın rehberi ve Kurtarıcımız Rabbimiz Mesih İsa’yı ve her şeye kadir Allah’ı övmektedir.

Selamlar
Olanları size en ufak ayrıntıları ile anlatmamızı istemiştiniz. Şimdilik size kardeşimiz Markion vasıtasıyla bir anlatım yolluyoruz. Bu mektubu alınca daha uzaktaki kardeşlerimize de yollayın. Öyle ki onlarda Rabbe yolladığı hizmetkarı için şükretsinler. Hepimizi ebedi Krallığa dahil edebilecek ve bize lütfünü verecek olana, tek Oğlu Mesih İsa sayesinde asırlar boyunca Şan, şeref ve övgüler olsun.
Bütün azizleri selamlayınız. Bizimle beraber onlarda sizi selamlıyor. Bu mektubu yazan Evarist ve ailesi de sizi selamlıyorlar.(2)

(1):Asiyark bölgenin idarecisi idi. Yörenin en yüksek dini temsilcisi sayılırdı ve oyunları o idare ederdi.
(2):Evarist Markion’un dediklerini yazan kişi.

86 yaşında şehit edilen Policarp daha sonra Lyon Episkoposu olan ve Gnostiklerin yanlış inançlarına karşı mektuplar yazarak inancı savunan İzmirli Episkoposu İrenaeus’unda hocasıdır.
Policarp’ın çevre illerdeki topluluklara da Mektuplar yazdıklarını biliyoruz, bunlardan biri Filipililer’e yazılan mektuptur, mektupları Pavlus’un mektuplarına benzemektedir. Policarp’ın yazdığı mektuplarda Yeni Anlaşma’dan alıntılar olduğunu görüyoruz. Bu da bize o dönemde Yeni Antlaşma yazılarının varolduğunu ve yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.
Ayrıca Policarp’ada Kilise Babalarından Mektuplar gelmiştir. Bunlardan birtaneside Petrus’un öğrencileri arasında olan. Antakyalı İgnatius’tan almıştır Mektup yazdığı dönemde İgnatius Antakya Episkoposu idi ve Mektubunda Policarp’ı övüyor, imanda sıkı sarılmasını ve çevresindekileride böyle güçlü durmaya teşvik edip kendisininde ruhsal açıdan zayıf olan kiliselere mektuplar yazmasını tavsiye ediyor. Bu mektup şöyledir.

IGNATUS’TAN POLYCARP’E MEKTUP

Theophorus’ta denen Polycarp’e, Smyrna(İzmir) Kilisesi’nin piskoposu olarak çağrılan ve daha doğrusu denetleyecek olan ama aslında Baba Tanrı ve İsa Mesih tarafından denetlenen Kardeşime

ÖVGÜ VE TEŞVİK
Tanrı senin aklının taşınamayacak bir kaya kadar sabit olduğunu biliyor, Tanrı’dan her zaman zevk alacağım senin kutsal yüzünü görmeye layık olduğum düşünüldüğü için. Çok teşekkür ederim.
Tanrı’nın inceliğiyle giydirilmiş olan sana yalvarırım, ileriye yönelik hızla ilerle, tamamen onlarında kurtarılabileceğine teşvik et. Konumunu hem bedenen hem de ruhen sürdür. Hiçbir şey birliği korumaya çalışmandan daha iyi değildir. İsa Mesih’in seninle yaptığı gibi bütün insanlara sabır göster. Şuan yaptığın gibi herkesi sevginle destekle. Şimdi sahip olduğundan daha çok anlayış iste, durmadan dua et. Uyanık ol ve ruhunu her zaman uyanık tut. Tanrı’nın sana sağlayacağı gibi herkesle konuş. Kutsal Kitap der ki İsa Mesih bizim zayıflıklarımızı aldı ve acılarımızı çekti. Tüm zayıflıklara sabret. Nerede emek büyük olursa, kazanç orada daha bol olur.

TEŞVİKLER
Eğer iyi olanı seversen, hiçbir teşekkürü hakketmezsin. Ama biraz daha uyumsuz ve dikbaşlı olanları uysallıkla bastırmak için daha fazla çaba göster. Yaranın her türü aynı ilaçla iyileştirilmez, Eğer ki ilerleyen hastalık ağrılı ise, yumuşak çarelerle azalt. Her şeyde bir yılan kadar akıllı ama bir güvercin kadar da zeki ol. Bu nedenle sen beden ve ruhtan oluşturuldun, öyle ki sen bu şeyleri önce kendi yüzünde değiştirebilirsin. Ve görünmeyenler için dua et ki Tanrı onları sana göstersin, böylece hiçbir şeyden eksik olmazsın ama her armağan sende bolca bulunabilsin. Tıpkı rüzgarın pilotu yönettiği gibi ve Tanrı’ya erişmesini isteyince ona rehberlik edecek fırtınayla bir sığınağa atılman gibi zaman seni yönetir. Daha önceden tamamen ikna edildiğin düşünülen ölümsüz ve ebedi yaşam için önerilen taç için Tanrı’ nın savaşçısı olarak ciddi ol. Ben ve sevdiğin kardeşlerim sana herşeyde hayat güvencesi garanti ediyoruz.
Kendi inancı değerli görünenlerin seni rahatsız etmelerine izin verme ama onlara inancımızı öğret. Sıkı ve güçlü dur dövülen bir örsün yaptığı gibi. Mesih yaralanan cesur bir savaşçının parçasıdır, lakin fethetti. Fakat özellikle Tanrı adına her şeye dayanmalıyız ki O’ da bize tahammül etsin. Her gün bir önceki günden daha dikkatli ve özenli çalış. Rab’bin her zaman, ebediyen, görünmeden ve yukarıda bizi gözetlediğini düşün, bizim hatırımız için görünür oldu ve O kolay kavranamaz, dokunulamaz, fakat bizim için acı çekti ve bizim kurtuluşumuz için her tür zorluğa dayandı.
Dul kadınları ihmal etme. Onların koruyucusu ve arkadaşı önce Tanrı, sonra sensin. Tıpkı senin yaptığın gibi, senin bilgin ve rızan olmadan hiçbir şeyin yapılmasına izin verme , Tanrı’nın gerçekten yapılmasını onaylamadığı hiçbir şeyi yapma! Sadık ol. Topluluğun sık sık biraraya gelmesini sağla ve bununla birlikte herkesi ismen sor. Ne erkek ne de kadın köleleri hor gör, kibirle gururlanmalarına izin verme, lakin daha çok Tanrı sevgisine yakın olmalarını sağla ki Tanrı’dan daha iyi bir özgürlük elde edebilsinler. Uzun süre özgür kalmalarına da izin verme ki kendi isteklerinin köleleri olmasınlar.

KOCALAR VE KARILARIN GÖREVLERİ
Şeytanın kötülüklerinden uzak dur ve halka o kötülükler hakkında dikkat etmeleri için konuş. Kız kardeşlerimle konuş ki Tanrı’yı sevsinler ve kocalarını hem bedenen hem de ruhen memnun etsinler. Ayrıca Tanrı İsa Mesih adıyla erkek kardeşlerimi teşvik et ki karılarını sevsinler. Eğer bir adam İsa Mesih’in şerefi adına hiçbir kadınla evlenmeden, cinsel ilişkiye girmeden kalabilirse, onun böbürlenmeden kalmasını sağla; ama eğer ondan böbürlenirse, o iyi yapmamıştır. Eğer biri gözetmenden daha önde olmak için çabalıyorsa, o yıkılmıştır. Gözetmenin rızası ile bir araya gelen kadın ve erkekler evlenmek için uygundur, öyle ki onların evlilikleri dindarlıktandır, şehvetten değil. Tanrı’nın yüceliği için yapılan her şeye izin ver.

HRİSTİYAN TOPLULUKLARIN GÖREVLERİ
Tanrı’nın sana dikkatini verdiği gibi sende Piskoposa ver dikkatini. Benim ruhum presbiteryen papazlara ve diyakonlara itaat edenlerledir. Başka birininde sana yardımcı olması için çalış, toplulukla birlikte çabala, birlikte koş, birlikte acı çek, birlikte uyu, ve birlikte uyan; Tanrı’nın yardımcıları ve hizmetkarları gibi. Onun için mücadele et ki seni ödüllendirsin. Kimsenin kaçmasına izin verme. Senin vaftiz etmek için kaldıran kollara miğferin gibi inancına, zıpkın gibi yardımseverliğine, bütün bir zırh gibi sabrına izin ver. Rab için yaptığın işleri senin vazifenmiş gibi yap ki daha değerli bir ödül kazanasın. Uysallıkla daha da sabırlı ol ki Tanrı daha çok sana yakın olsun. Sonsuza kadar senin sevincine sahip olabilir miyim?

POLYCARP’İN ANTIOCH’A BİR ARACI GÖNDERMESİ İÇİN RİCA
Suriye’de Antioch Kilisenin sizin dualarınızla barış içinde olduğunu öğrendiğimden beri, Tanrı’nın emaneti için daha rahat ve kaygısızım, aslında Tanrı’ya acı çekerek daha çok yaklaşabilirim ve belki sizin dualarınız sayesinde İsa mesih’in bir öğrencisi olabilirim. Değerli Polycarp seçkin bir konsey çağırmaya ve özellikle senin sevdiğin çalışma sabrı olan insanları çağırmak için çok uygun olacaktır, bundan dolayı O Suriye’e giderek senin sürekli sevgini yüceltecek, Mesih İsa’yı övecek bir aracı olabilir. Bir Hristiyanın kendi üzerinde gücü yoktur ama her zaman Tanrı’ya hizmet etmek için hazır olmalıdır. Tanrı’ ya olan görevini tamamladığın zaman bu iş hem Tanrı hem de senin için olacaktır. İsa Mesih’te sana uygun her iyi işte hazır olacağına Tanrı’nın gücüyle güveniyorum. Senin doğruluk için gerçek sevgin olduğunu bildiğim için bu kısa mektuplarla seni teşvik ediyorum.

ANTIOCH’A GÖNDERİLDİĞİ GİBİ DİĞER KİLİSELERE DE GÖNDERİLMESİNİ SAĞLA
Ama ben bütün kiliselere yazamıyorum, çünkü aniden Troas’tan Neapolis’e gitmeliyim. Bu yüzden sen yakınındaki kiliselere yazmalısın, ve onlarda Tanrı adına bunu yapabilirler. Yaya haberci göndermelerine izin ver, ve uzakta olanlara da mektup gönder. Bu sayede sen, senin layık olduğun ebedi çalışmayla övülesin. Özellikle Epitropus’un hanımını, tüm evini ve çocuklarını selamlarım. Sevgilim Attalus’u selamlarım. Suriye’ye senin vasıtanla yolladığım için değerli olduğunu düşünecek olanları selamlarım. Onu sonsuza dek kutsayın. Tanrı’nın birlik ve korumasında bizi devam ettirecek olan Tanrımız İsa Mesih’ten mutluluk dilerim. Sevgili Alce’i selamlarım. Amin. Elveda İsa Mesih’in adıyla .
Kaynakça
En Samimi Dostlarımız (Bazı Azizlerin Hayatı) İstanbul-1988 Çeviren Özcan Şanlı
İlk Dönem Azizleri
Nerede Yaşadaığını Biliyorum (7 Kiliseye Mektup) Hanspeter Tifenbach
Erken Kilise Tarihi Ders Notları Kent HINKSON

http://www.incilturk.com/