#31024
Anonim
Pasif


b.Misyon hizmeti (Sözü yayma görevi): Pavlus’un imanının ne denli etkin bir iman olduğunu aslında yaptığı üç büyük misyon yolculuğundaki etkinliklerinde, azminde, zorluklara ve zulme dayanmasında görüyoruz. Örneğin Pavlus ilk misyon yolculuğunda ise Kıbrıstan Psidya Antakyasına oradan Konya’ya, Listra ve Derbe’ye ve tekrar Antakya’ya kadar uzunca bir yol kat etmiştir (Elçilerin İşleri 13-14.bölümler).

İkinci misyon yolculuğunda ise Kutsal Ruh’un Makedonya’ya yönlendirmesi ile Filipi’ye oradan Selanik’e, Veriya’ya ve Atina’ya kadar Atina’dan da Korint’e kadar inmiştir.

Üçüncü yolculuğunda ise Efes’ten Makedonya’ya ve Yunanistan’a sonra Troas’tan Milet’e, Miletten Yeruşalim’e ve orada tutuklanmasına Sezariye üzerinden yargılanmaları sonucu Roma’ya kadar uzanmıştır.

Gittiği bütün yerlerde öncelikle Yahudilerin bir araya geldiği sinagoglarda beklenilen Mesih’in İsa Mesih olduğunu ilan etmiş ve çoğunlukla gördüğü tepkilerin ardından da bu müjdeyi özellikle diğer uluslardan Yahudi olmayan kişilere ilan etmeye başlamıştır.

Bütün bu yolculuklar boyunca yirmi beş büyük kente ulaşabilmesi ve bir çok köy, kasabaya da uğrayarak Mesih İsa’nın Müjdesini ilan etmesi aslında bize Pavlus’un ilahiyatının özü hakkında yeterince bilgi vermektedir.

Elçi Pavlus, Havari Pavlus ya da diğer bir isimle Aziz Pavlus oturduğu yerde ahkam kesen bir koltuk ilahiyatçısı değildir. Yeterince sıkı bir eğitim almış, neye inandığının farkında, imanı uğruna başını ortaya koyan bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle inandığını yaşama indirgemeyi bilen, imanını ve imanının öğretilerini yaşamına ilke edinebilen bir kişidir. Onun hizmeti Mesih’in hizmetidir, Mesih’in kilisesine olan hizmetidir ve aynı zamanda Mesih’in dünyasına olan hizmettir.