ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Ölüler İçin Dua Etmek Doğru Mudur? Re: Ölüler İçin Dua Etmek Doğru Mudur?

#28550
Armagan
Anahtar yönetici

Sevgili İzmirligizem kardeşimiz,

Niçin ölüler için Yaradan’a yalvarmayalım? diye soruyorsunuz. Kutsal Kitap İbraniler 9:27-28’de şöyle der: ‘Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.’

İnsanlara bir kez ölüp sonra yargılanmak tayin edilmiştir. Bu nedenle ölmüş birisi yaşarken İsa’ya iman etmişse kurtulmuştur, iman etmeden ölmüşse kurtulmamıştır. Ölmüş biri için arkasından dua etmemiz gerekseydi, İncil bunun gerekçelerini bize açıkça söylerdi. Böyle bir öğretiş Kutsal Kitap’ta yer almadığı için ölülere dua etmemiz gerekmemektedir.

Yukarıda konuyla yaptığım ayrıntılı yazıda bunun gerekçelerini sıraladım. Tekrar okumanızı tavsiye ederim.