#30055
Anonim
Pasif

Ama vay halinize, ey zenginler,
Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz ! ( Luka 6:24 )

Her gün açlıktan binlerce kişinin öldüğü ve birçoğunun İsa Mesih’e iman ederek kazanılan kurtuluşla ilgili müjdeden yoksun olduğu bu dünyada; parayla oynamak çok ciddi sorunları da beraberinde getirir. İsa’nın bu sözleri;yeryüzünde kendilerine hazine biriktirmekle ayartılan Mesih inanlıları tarafından dikkatlice düşünülmelidir. Bu şekilde yaşamak, yalnış dünya için yaşamak demektir. Müjde’de zenginler hakkında söylenen bu ” vay ” sözü, Rab’bin 20. ayetinde, ” Ne mutlu siz yoksullara ” dediği an, bunların ruhta yoksul olduklarını belirtmediğini göstermektedir. Yoksa 24. ayet, o zaman, ” Vay size, ruhta zenginler ” biçiminde olurdu ki, burada böyle bir mana söz konusu değildir. Zengin olup, bu zenginliğini insanların sonsuz kurtuluşu bulması için değerlendirmeyenler; zenginliklerinden alabilecekleri yegane teselliyi almış durumdadırlar. Nedir bu teselli ? diye sorulabilir. Bu; bencil arzu ve heveslerini duyurmalarıdır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: ” Uyan, ey uyuyan ! Ölümden diril ! Mesih sana ışık saçacak. ” ( Ef. 5:14 ) _hac: _hac: _hac: