ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Mucizeler Mucizeler Üzerine Konuşmalar Re: Mucizeler Üzerine Konuşmalar

#27946
Anonym
Inaktiv

AZİZLER VE MUCİZELER

Ortaçağda dinin dünya görüşü üzerine örnekler azizlerin tarikatlarında ve mucizelerle ilgili inançlarında bulunmaktadır.

Azizler tarikatı, kilisenin ilk günlerindeki şehitleri hatırlamak ve onları onurlandırmak isteyen Hristiyanlar tarafından başladı. Hristiyanlar kendilerini ölülerle ilişkilendirmek istiyorlardı. Bu da, putperest batıl inançlarından ölümle ilgili olanıyla büyük bir karşıtlık gösteriyordu. Şehit bir azizin mezarı, dünya ile cennet arasında bir buluşma yeriydi. Aziz cennette, Tanrı’nın huzurundaydı ama aynı zamanda fiziki bedeninden arta kalanların – kemikler ve benzeri – daha fazla önem kazanmaya başladığı yer olan mezarlarıyla da bağlantılıydı. Böyle bir toplanma yerinde, mucizeler olmasını beklemek zaman içerisinde olağan görülmeye başlamıştı. 5. yüzyıla kadar, şifa veren mucizeler iyi bir şekilde geliştirilmişti ve duyurulmaya başlanmıştı. Arınma törenleri tanıtılmıştı ve her şey azizden kalanları çevreleyen hayranlık duygusunu yükseltmek amacıyla tasarlanmıştı. Azizin eşyaları, yükseğe kaldırılıyor ve daha bir kutsallık havası yansıtılıyordu.

Azizlerin türbeleri, yalnızca mucizeler için bir yer olarak düşünülmüyordu. Aziz aracılığıyla Tanrı’ya tapınılabilecek bir yer olarak da düşünülüyordu.Mezar başında bir şifa mucizesi olması bekleniyor ve kutlanıyordu. Mucizelerin gerçekliğini test etmek ve hatasız kayıtlar tutabilmek için bazı gayretler oldu. Ama tabi ki, bu kayıtları tutan türbe rahiplerinin bağlılıkları, hiç şüphesiz hafızalarını boyadı.

16. yüzyıla kadar, İngiltere’de şifalı türbelere, hacca gitmek oldukça yaygındı. Bazı azizler belli tür hastalıkları iyileştirmede tanınmışlardı. Diğer bazıları belli bir bölgeyle ilişkilendiriliyorlar ve kendi bölgelerini korumakla tanınıyorlardı. Aynı zamanda bakire Meryem için de birçok farklı türbe vardı. Azizlerin en iyisi için, aziz olma süreci uzundu ve çoğu zaman adaylığını destekleyenler için oldukça pahalı olabilirdi. Aziz adayının henüz hayattayken gerçekleştirdiği mucizeler elbette kutsallığının kanıtı olarak çok önem taşımaktaydı. Böylece, azizlerin yaşam öyküleri bir edebiyat türü olarak ortaya çıktı ve genişletildi – azizin gündelik yaşamındaki doğaüstü güçleri bu edebiyat türünün önemli bir parçasıydı. ( Kirsten BIRKETT )

Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.
Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur.isasiyahbeyaz