Re: Mesih’in Yaşamı

#27915
Anonim
Pasif

Bize yetkinlik yolunu öğreten birine değil, önümüzde yürüyen adımlarını izleyebileceğimiz birine ihityacımız var. Yeryüzüne Meryem oğlu İsa dışında kutsal bir ayak basmadı. Söz ile eylem arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü söz kuramsal, eylem gözle görülen, elle tutulan bir şey olup pratiktir. Mesih bu nedenle tüm dünyanın özlemi oldu. Doğruluk ve mutluluğu onlara O verebilir, kusursuzluk düzeyine onları O ulaştırabilirdi. Mesih’in bizim için ne yaptığını, ne öğrettiğini bilmeli, mutluluk yolunu görebilmek için O’nun yaşamını incelemeliyiz. Mesih dışında her konuda abartma yapılabilir, ama en güçlü yazarların kalemi O’nun kusursuz, yüce yaşamını anlatmaktan aciz kalır. İnsanların Mesih’e gelmesine aracı oup göksel sevgiye elçilik etmek kişinin bekleyebileceği en büyük ödüldür. Bu yolla gerçek kusursuzluk, ücretsiz kurtuluş elde edilir, göksel yücelikte O’nunla birlikte sonsuz yaşam tadılır. ( FORD )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) jesus… isamesihyasiyor