Re: Mesih’in Yaşamı

#30582
Anonim
Pasif

MESİH’İN KİŞİLİĞİ

Bir insan için öne sürülen iddia ne kadar büyük olursa, onu kanıtlamak da o denli güç olur.Rezil olmak, önderinin küçümsenmesi korkusundan ötürü aklı başında kişi, öyle büyük iddialardan çekinir.

Mesih inancı, önderi için iddiaların en çetinini seçmiş bulunuyor. Bu iddia doğru çıkarsa, Mesih inancı her türlü dinsel inancın üstüne çıkar, hiç kimse önderi ile kıyaslanamaz. Bun u kanıtlamak ise Mesih’in yaşamını incelemekle olasıdır. Mesih, ” Onları ürünlerinden tanıyacaksınız” ( Mat. 7:16) diyor. O’nun gerçek yüceliği hakkında verilebilecek bir hüküm, ancak sözleri, yaptıkları ve bunların sonuçları üzerinden verilebilir. Yoksa sevenlerin övgüsü yahut karşıtlarının saldırılarına göre değil.

Mesih Galileli yoksul bir öğretmenken; düşmanları Yahudi önderleri, O’nu tutup zalim Roma valisinin önüne getirdiler. Çarmıha gerilmesini istediler. Yargılamadan sonra Pilatus, Mesih’in suçsuz olduğunu açıkladı ve şikayetçilerine, ” Bu adamda hiçbir şey bulamadım ” dedi. Yahudiler inatla isteklerini yenilediler. Sonunda yeniden yargılandı. Pilatus, ikinci yargıdan sonra, ” İşte onu önünüzde sorguya çekelim ” dedi. ” Bu adamda şikayet ettiğiniz şeylerden bir tekine rastlamadım. Heredos de bulamadı. Çünkü onu bize geri gönderdi ” ( Luka 23:13-15 ). Bundan da öte, eşi Pilatus’tan Mesih konusunda sakınmasını ister. O’nun için ” doğru insan ” der ( Mat. 27:19 ) Mesih’in suçsuz olduğunu defalarca açıklamasına rağmen sonunda, Yahudiler’in talebini istemeye istemeye kabul ederek; O’nu askerlere teslim eder. Ama ondan önce vicdanını rahatlatmak ister. Herkesin önünde ellerini yıkar. ” Bu adamın kanında ” der, ” benim hiçbir sorumluluğum yoktur, varın ötesini siz düşünün ” ( Mat. 24:27 )

Pilatus, araştırmış; bu araştırmanın sonunda Mesih’in doğru olduğunu görmüştü. İsa mesih’in yeryüzündeki yaşamının sonlarında Roma valisinin ulaştığı bu sonuç, O’nu tanımak için vazgeçilmez bir anahtardır. Yahudiler’in, hatta inkarcıların tanıklıkları bile bu konuda birleşmektedir.

Sorun, tüm dünyanın, Mesih’in doğruluk ve kutsallığına ilişkin tanıklığına aşağıdaki gerekçelerle bağdaştırma sorunudur.
A – Kendisi için bir insanın cesaret edemeyeceği şeyleri iddia etmesi.
B – Bir insanın yapamayacağı şeyleri yapması.
C – İnsaların kendisi hakkında söyledikleri, bir insana atfedilmesi mümkün olmayan, şeyleri kabul etmesi.

Kişinin sahip olmadığı bir şeyi iddia etmesi ya hilekarlık, ya ahmaklık ya da akli bir rahatsızlıktır. oysa kimse, İsa Mesih’i bunlarla suçlayamaz.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 isamesihyasiyor