#28845
Anonim
Pasif

NASIL KURTULABİLİRİM ?
Eğer iyi bir yaşam sürmeye çalışırsam Tanrı tarafından kabul görecek miyim? HAYIR. [27]Eğer Tanrı’ya daha iyi olacağım konusunda kesin söz versem kabul görecek miyim? HAYIR. O zaman nasıl kurtulabilirim? Kurtulmanın tek bir yolu vardır. [28]Günahlardan dönerek ve Mesih İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ederek. [29]

Mesih İsa “Yol, gerçek ve yaşam Benim…Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” demektedir (Yuhanna 14:6). Kutsal Kitap bize bir çok muhteşem şeyden bahsetmektedir. Belki de bu muhteşem şeylerden biri günahlı insanların günahlarının Tanrı tarafından kabul edilmesidir. Kurtuluş kapısı oldukça açıktır. Mesih İsa: “ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm” demektedir (Matta 11:28).

Tanrı tarafından günahları bağışlanan kişinin Mesih İsa’yı kurtarıcısı bilmesi ve O’na Rabbi olarak, dostu olarak itaat etmesi bu kişiye Hristiyan denilmesini sağlar. Belki Hristiyan olma konusunda bazı sorularınız var. Bu kitabın kalan bölümünde bu konuda genel olarak sorulan sorulardan bazılarına değineceğiz.

Hristiyan olmanın bir bedeli var mı?
Biz para ile Tanrı’nın bağışlamasını satın alamayız. Bu Tanrı’nın karşılıksız bir armağanıdır. Ama Hristiyan oluyorsanız, bu ilerde bütün yaşamınızın Mesih İsa tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. O bütün hayatınız boyunca yaptığınız bazı şeyleri bırakmanızı isteyecektir. Ve belki de daha önce hayatınızda hiç yapmadığınız şeyleri de yapmanızı isteyecektir.

Tanrı kelamı Hristiyanların yaşamına hükmetmesi içindir. Hristiyan olduğunuz için belki kişiler size güleceklerdir. Belki arkadaşlarınızdan ya da ailenizden bazı kişiler size tepki gösterecektir. Bütün bunları yüklenmek kolay değildir. Bunlardan bazıları çok zordur. Ama bu (Tanrı Kelamı) Mesih İsa ile dost olmanın ve O’nu izlemenin bedelidir. [30]

Mesih İsa’nın beni kabul edeceğini nasıl bilebilirim?
Tanrı’nın beni kurtarmasını istemeden önce bir şey yapabilir miyim? HAYIR. O’nun beni kurtarmasını istemeden önce Tanrı’nın varlığını hissetmem için yapmam gereken bir şey var mı? HAYIR. Kurtulmak için acaba çok mu günahkârım? HAYIR. Bu ve benzeri soruların cevaplarına bakarsak Mesih İsa’nın herkesi kurtarmak için hazır olduğunu görebiliriz. Kim olursanız olun, ne yapmış olursanız olun, kendinizi nasıl hissederseniz hissedin, Mesih İsa sizi olduğunuz gibi kendisinde kurtulmaya davet etmektedir. [31]

Mesih İsa’ya olduğunuzdan daha iyi bir insan olmak için gelme durumunda değilsiniz. Mesih İsa’nın (Tanrı Kelamının) sizi sizden daha iyi bildiğini unutmayın ve aynı zamanda “bana geleni asla kovmam” dediğini de unutmayın (Yuhanna 6:37). Hristiyan olan kişi günahına tövbe etmeli ve Mesih İsa’nın kendisini kurtardığına iman etmelidir.

Günahtan tövbe etmek ne demektir?
Mesihsiz hepimiz günahkârız ve her zaman Yüce Tanrı’yı kızdıran şeyler düşünüyor ve yapıyoruz. Biz kendi istemimizle hep günaha doğru gidiyoruz. Tövbe bu gidişten geri dönmek ve diğer yöne gitmektir. Günahtan nefret etmek ve günahsızlığı aramak Tanrı’yı esas hoşnut edecek olandır. [32]

Mesih İsa’ya inanmak ne demektir?
Tanrı’nın açıkladığı amaç doğrultusunda Oğlu’nu dünyaya gönderdiğine inanmalısınız. Tanrı’nın açıkladığı amaç şudur:
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16).

Sizi kurtaracağı konusunda O’na güvenin. Yalnız O’na bağımlı olun. Güvenimizin tam olarak O’nda olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bir kişiye güvendiğinizde gerçekten o kişiyi dinlersiniz ve dediklerini yerine getirirsiniz. Mesih İsa’ya güvendiğimizde de durum aynıdır. [33]

Mesih İsa’ya tövbe ve güvenme konusunda çok zayıfım; çabuk vazgeçiyorum bu konuda ne yapabilirim?
Hiç birimiz kendi başımıza tövbe etme ve inanma gücüne sahip değiliz. Böyle bir şeyi yapma konusunda aslında yeteneksiziz. Hepimiz zayıfız. Ama yüce Tanrı her şeye kadir olandır. Günahımızdan dönmeli ama bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamasını Rab’den istemeliyiz. Mesih İsa’ya güvenmeli ama bu güvenin gerçek bir güven olmasını Yüce Tanrı’dan dilemeliyiz. Tövbe etmemizi ve güvenmemizi mümkün kılacak olan Tanrı’dır:
İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır (Efesliler 2:8).

Samimi anlamda Hristiyan olduğumuzda yalnızca Rab tarafından bağışlanmıyor aynı zamanda Tanrı ile sürekli ve yeni bir ilişkiye de girmiş oluyoruz. Tanrı ailesine kabul edilmiş oluyoruz. Bu andan sonra O görünmez öz, göksel Babamız olmuş oluyor. Ve Kutsal Ruh Tanrı artık içimize mekan kuruyor. Tanrı’nın Ruhu Mesih İsa için yaşama konusunda bize yeni arzu veriyor. Samimi Hristiyan, Mesih için olan sevgiyi ve hiçbir zaman karşılığını ödeyemeyeceğimiz borçluluk duygusunu çok iyi bilmektedir. Her şeye gücü yeten Kutsal Ruh, samimi Hristiyanın yüreğinde işlemektedir ve O’nu emin bir biçimde sonsuz yaşama (cennete) götürme görevindedir [34]

Artık Samimi bir Hristiyan “Beni bu denli seven kişiden hangi güç beni koparabilir. Yaşam mı? Ölüm mü? Dünya mı? Cehennem mi? HAYIR, Hiçbirisi… Ben artık sonsuza dek hep O’nunum” diye ilahiler mırıldanabilir.

Benim adıma kimse Tanrı’yla konuşabilir mi?
Başkaları dua edebilir ama hiç kimse sizi samimi anlamda Hristiyan yapamaz. Hristiyan olmak, kurtulmak sizinle Mesih İsa arasındadır. Doğrudan hiç bir kimsenin müdahale edebileceği bir şey değildir.

Günahlarınız için üzüntü duyuyor musunuz? Yaşamınıza hükmederek bunu sonlandırmak istiyor musunuz? Gelecek yargıdan kurtulmak istiyor musunuz? Mesih İsa’yı Rabbiniz ve dostunuz olarak bilmek istiyor musunuz? O zaman Tanrı size şu sözlerle sesleniyor.[35] Yalnız kalabileceğiniz bir yer bulun ve Yüce Tanrı’ya yönelin.

Böyle bir dua da ne söyleyebilirim?
Tanrı güzel kelimelerle, güzel sözcüklerle ilgilenmiyor. Ama bütün samimiyeti ile kendisi ile konuşmak isteyen her kişiyi sözleri her nasıl olursa olsun dinliyor.

Dua ettiğiniz zaman: günahlarınızı Tanrı’ya itiraf edin. Tanrı’nın gözünde bu günahların ne denli kötü olduğunu ve bu nedenle cehenneme müstahak olduğunuzu itiraf edin. Tanrı’ya kendinizi kurtarabilecek hiçbir gücünüzün olmadığını söyleyin. Rab Mesih İsa’dan tövbe ve iman etme konusunda yardım etmesini isteyin. Sizi kurtarmasını O’ndan talep edin. Mesih İsa’ya yaşamınızın Rabbi olarak yaşamınıza gelmesini istediğinizi söyleyin. Kutsal Kitap’taki vaadi uyarınca Mesih İsa’nın ölümü ile yüce Tanrı’nın duanızı işittiğine ve cevap verdiğine güvenin.
Rabbe yakaran herkes kurtulacak[36]

Mesih İsa günahlarının affı için dua eden iki adam hakkında şöyle dedi: Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü (Luka 18:13-14).

SONRA NE YAPACAĞIM?
Yapacağınız iki önemli şey vardır. Bunlardan biri eğer henüz bir Kutsal Kitap’ınız yoksa hemen edinip okumaya başlamanızdır. Yuhanna İncil’i bölümünden okumaya başlayabilirsiniz. [37] Tanrı bütün Kutsal Kitap’ın esas yazarıdır. Mesih İsa Kutsal Kitap okundukça halkına konuşmaya devam etmektedir.

İkincisi, hemen samimi bir Hristiyana ne yaptığınızı (dua edip inandığınız konusunda) söyleyin. Eğer bir samimi Hristiyan arkadaşınız yoksa Kutsal Kitap’ın tamamen Tanrı Sözü olduğuna inanan bir kiliseye gidip oradaki samimi inanan kişilere durumunuzu söyleyin.

Mesih’e inanır inanmaz sizin gibi imanlı Hristiyanlar bulmak (ismen değil) çok önemlidir. Bu samimi kişileri Mesih İsa’ya olan sevgilerinden, güvenlerinden ve O’nun sözü olan Kutsal Kitap’a itaatlerinden anlayacaksınız. [38]


[1] Tekvin 1:1; Koloseliler 1:16

[2] Mezmur 115:3; Süleymanın Meselleri 16:33; Romalılar 9:19-21

[3] Tekvin 1:26

[4] Tekvin 3:11-12; Romalılar.5:18

[5] Koloseliler 1:15; İbraniler 4:13

[6] İşaya 6:3; I.Timoteyus .6:16; I.Yuhanna.1:5

[7] Matta 28:19; Yuhanna.5:18; Elçilerin.İşleri.5:3-4

[8] Matta 5:45; Yuhanna.3:16

[9] Çıkış.20:1-17; Matta 5:21-32

[10] I.Yuhanna.3:4

[11] Romalılar 7:12

[12] Luka 10:27-28; Markos.12:30-31

[13] Romalılar.3:23; Romalılar.3:10-12; Vaiz 7:20

[14] Mezmur 103:8

[15] Çıkış 34:6-7; Mezmur.7:11; Romalılar.1:18

[16] Matta 25:31-46; Vahiy 20:11-15

[17] Efesliler 2:4

[18] Yuhanna 1:1-14; I.Timoteos.3:16

[19] Romalılar 8:13; I.Petrus 2:22

[20] Romalılar 6:23; Tekvin 18:25; Romalılar 12:19

[21] Markos 9:43-48; İşaya53:4-12; I.Yuhanna 4:10

[22] Matta 27:46

[23] Yuhanna 10:11-27; Romalılar 8:28-32

[24] Yuhanna 20:1-23; Elçilerin İşleri 2:24-32; I.Korintliler 15:3-8

[25] Efesliler 1:3-14

[26] II.Korintoslular 5:21; Filipililer 3:9

[27] İşaya 64:6

[28] Elçilerin İşleri 4:12

[29] Elçilerin İşleri 16:31

[30] Luka 14:25-37

[31] Elçilerin İşleri 17:30; I.Yuhanna 3:23

[32] Hezekiel 14:6; Elçilerin İşleri 26:20

[33] Elçilerin İşleri 15:11; 2.Timoteyus 1:12

[34] Romalılar 8:14-17; I.Korintoslular 12:3; Filipililer 1:6; 2:12-13

[35] İşaya 55:6-7

[36] Romalılar 10:13; Mezmur 34:6; Elçilerin İşleri 2:21; İbraniler 10:23; Yuhanna 5:24

[37] Yuhanna 20:31

[38] İşaya 45:22

JOHN BENTON, THE BANNER OF TRUTH TRUST
Çeviren: Rev. Turgay ÜÇAL

http://www.presbiteryen.org/