#29589
Anonim
Pasif

Sevgili müslümantürk kardeşimiz.. Forumumuza kaydolup aktif bir şekilde tartışma ve sohbetlerimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarız foruma geldiğiniz sürece neye ve niçin iman ettiğimiz konularında daha net ve belirgin düşüncelere sahip olursunuz.

Evet, Kuran İsa’ya ‘Mesih’ demekle bir anlamda farkında olmadan İsa’nın tanrılığını da onaylamış olmaktadır. Ne var ki, bu konuda farklı düşünceler vardır. MESİH kavramı İslam inancında yoktur. Kur’an Sadece İsa’ya Mesih demekle yetinir, o kadar. Gerçek anlamda MESİH kavramının ne olduğunu anlamak için hem Yahudi hem de Hristiyan kaynaklara başvurmak gerekmektedir. MESİH’in kim olduğunu anladığımızda İsa’ya niçin Tanrı Oğlu denildiğini de açık bir şekilde anlamış ve kavramış oluruz.
Burada vereceğim Kutsal Kitap ayetlerine tarafsızca yaklaşmanızı tavsiye ederim. Hiç kuşku götürmeksizin bu ayetler MESİH’in gerçek anlamda Tanrı’nın Kendisi olduğunu gösterirler:

Mesih’ın Önceden (ezeli) Varoluşu (Yazarlar: Josh Mc Dowel – Bart Larson)

Kutsal Yazılar’da birçok ayet, Mesih İsa’nın doğmadan önce varolduğunu gösterir. Mesih İsa şöyle der:

‘Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum’ (Yuhanna 16:28).

Mesih İsa birçok kez, kökeninin bu dünyadan olmadığını belirtmek için Kendisinin ‘gönderilmiş’ olduğunu söylemiştir (Yuhanna 3:32-34; 4:34; 5:23-24;36:38; 6:29,33,38; 7:16,18, 8:18,29,38,42; 13:20; 16:30; 17:8….vb).

İsa Nikodimus’a şöyle demiştir:

‘Gökten inmiş İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır’ (Yuhanna 3:13).

‘Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im’ (Yuhanna 6:51-58).

Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz?’ (Yuhanna 6:62).

Vaftzci Yahya İsa Mesih’le ilgili şöyle der:

‘Yukarıdan gelen herkesten üstündür… Ne görmüş, ne işitmişse, ona tanıklık eder’ (Yuhanna 3.31-32).

Başka bir durumda İsa Mesih şöyle der:

‘Baba dünya varolmadan önce, ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle, şimdi beni yanında yücelt'(Yuhanna 17:5).

İbraniler Kitabının yazarı, Musa’nın, ‘Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır’ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik’ söyler (İbraniler 11.26). Mesih’in dünya kurulduğundan beri ‘yaşam kitabına’ sahip olduğu yazılmıştır (Vahiy 13.8).

Mesih İsa’dan altı ay büyük olan Vaftizci Yahya şöyle der:

‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’. Otuzuncu ayet açıkça gösteriyor ki, vaftizci Yahya Tanrı’dan değil, ‘İsa’dan’ bahsetmektedir. Vaftizci Yahya burada, Tanrı’nın Mesih’in doğacağı bilgisine önceden sahip olduğu durumundan bahsetmektedir. Tanrı Yahya’nın doğacağını önceden biliyordu.

İşte, Kutsal Yazılar, Mesih İsa’nın varoluştan önce bir varlık olduğu konusunda hemfikirdirler. Buna, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da fiziksel olarak görünmüş olduğu kanıtı da eklenebillr. Örneğin, Yaratılış 18:1; 19:1; 16:7-13; 22:15-16; 31;11-13; 32:30; 48.15-16; Mısır’dan çıkış 4:24 (bkz 3:2); 1.Tarihler 21:15-19; Mezmur 34:6-7; Zekeriya 12:10 (bkz. Yuhanna 19:37); ve 14;3-4 (bkz. Elçilerin İşleri 1:9-12) Tanrı Eski Antlşama’da fiziksel olarak göründüğünü gösteren ayetlerden bazılarıdır.

Mesih’in Sonsuzluğu (Ebedi Oluşu)

Kutsal Kitap’ın Tanrısı sonsuzdur. Zaman ve zaman kaynağının ötesindedir. O’nun olmadığı bir zaman veya olamayacağı bir zaman yoktur (Mısır’da Çıkış 3:14; Habakkuk 3:6; Yasanın Tekrarı 33:26-27). Yalnızca Tanrı sonsuzdur. İsa Mesih de sonsuzdur. Yehova şahitlerinin ve Uluslarası Yol üyelerinin iddia etmiş oldukları gibi, Mesih İsa’nın bir ‘başlangıcı’ olmamıştır.

İsa Mesih’in doğumundan önce bildirilen Mika Peygamber şöyle der:

‘Ve O’nun çıkışı eski vakitten, sonsuz günlerdendir’ (Mika 5:2). Yeşeya, İsa Mesih’in doğumundan bahsederken diğer adların yanısıra bu çocuğua ‘Sonsuz Baba’ (Yeşeya 9:6 olarak denileceğinden bahseder.

Mesih İsa, ‘İbrahim doğmadan önce ben varım’ (Yuhanna 8:58)der.

Buradaki Grekçe metin kesin bir şekilde ‘Ben vardım’ sözünüdeğil, şimdiki zaman olan ‘Ben varım’ sözünü kullanır. F.F Bruce bu ayeti şöyle yorumlamıştır: ‘İsa sadece daha önceden varolmuş bir varlık olmuş olsaydı; ‘İbrahim olmadan önce ben vardım’ sözünü kullanırdı. İsa daha da öteye giderek, kendisinin her zaman varolduğunu belirten, ‘Ben varım’ kelimesini kullanmıştır’.

G Campbell bu konuda şöyle der: ‘Ben varım’ kelimesi varoluşun sonsuzluğunu, tüm İbrani tarihinde Mesih İsa’nın varlığını iddia eder’.

William Barclay’in yorumu da önemlidir:

‘İsa için zaman kavramı yoktur. İsa’dan bahsederken, ‘O vardı’ diyemeyiz. Her zaman ‘O var’ demeliyiz…İsa’da zaman kavramının dışında olan bir Tanrı görüyoruz. Bu Tanrı, İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısıdır. Bu Tanrı zamandan önce de vardı ve zamandan sonra da olacaktır’.

Tanrı’nın Değişmezliği

Tanrı kişilik olarak değişmezdir. Zaman içerisinde hareket etmesine ve zaman içerisinde insanlarla ilişki içerisinde olmasına rağmen, niteliklerini içeren özünde asla değişmez (Malaki 3:6; Yakup 1:17; Mezmur 33:11; Yeşeya 46:9-10). Bizi sonsuza dek seveceği ve vaadlerini tutacağı konusunda O’na güvenebiliriz. Tabii ki ‘İsa Mesih, dün bugün ve sonsuza dek aynıdır’ (İbraniler 13:8).İsa ve Baba, özlerinde değişmez olarak kalmaktadırlar.

Gördüğümüz gibi, Kutsal Yazılar’da İsa Mesih’in, Tanrı’nın sonsuz niteliklerine sahip olduğu birçok kez yazılıdır.