#29334
Anonim
Pasif

MEB’den ‘Zirve’ savunması

Malatya’da öldürülen üç kişinin yakınının tazminat davası açtığı Milli Eğitim Bakanlığı, savunmasında cinayetlerle eğitim sistemi arasında bağ kurulamayacağını açıkladı

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Zirve Yayınevi katliamında yakınlarını kaybedenlerin din ve tarih derslerindeki müfredat nedeniyle tazminat davası açtığı Milli Eğitim Bakanlığı, savunmasını yaptı. Bakanlık, olay ile eğitim sistemi arasında bir nedensellik ilişkisi kurulamayacağını söylüyor.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Malatya’da geçen yıl Zirve Yayınevi katliamında hayatlarını kaybeden Tilman Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in yakınları Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na tazminat davası açmıştı. Başvuru dilekçesinde, MEB’nin özellikle Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, dinler konusunda genel bilgi yerine sadece Sünnî İslam inancını öğrettiğine dikkat çekilerek, “Öğrenim görenlerin dinler karşısında laik bir tutum takınmaktan çok taassuba yönlendirildikleri bilinmektedir” deniliyordu. [/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]DERSLERDE DÜŞMANLIK • Bu dersin laiklik ilkesine aykırı olduğuna yönelik Danıştay ve AİHM kararları bulunduğunun anımsatıldığı başvuruda, tarih derslerinde de, sadece sevgi/nefret ikileminin öğretildiği, başka kültürlerin tarihte Türkler’e yaptığı kötülüklerin öncelenip benimsenmesinin temel yönelim olduğu kaydedildi. Başvuruda, sosyal bilimlere dair pek çok ders içeriğinin de barış, dostluk ve birarada yaşama kültürünün inşâsından çok düşmanlık ve korku üzerine binâ edildiği belirtilerek, “Malatya’da Geske, Aydın ve Yüksel’in misyoner Hıristiyan oldukları gerekçesi ile öldürülmüş olmalarından, eğitim sisteminin mevcut içeriği dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı da sorumludur ve hizmet kusurunun etkisi ile işlenen bu suçlardan doğan zararı tazmin etmelidir” deniliyor. [/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]MEB’DEN YANIT VAR • Milli Eğitim Bakanlığı, bu iddia ve taleplere karşı müdahil avukatlara iletilen bir yazıda kendini savundu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanvekili Merdan Tufan imzalı yazıda, ders kitaplarının Anayasa’ya ve kanunlara aykırı hususlar içeremeyeceği belirtilirken, Milli Eğitim’in genel amaçlarının temel insan haklarına aykırılık taşımadığı vurgulandı. [/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]BAĞ KURULUMAZ • MEB’nin savunma yazısında şu ifadeler yer aldı: “Bakanlığımıza ait binlerce sayfalık mevzuat hükümlerinin tamamında Milli Eğitim Temel Kanunun 2. maddesinde ifadesini bulan ‘Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek’ temel referans alınmıştır. Potansiyel şiddet unsurlarının ortadan kaldırılmasının programlar ve ders kitaplarında yer alan kazanımlarla sağlanması, mevzuat yoluyla da önlenmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla Malatya’da vuku bulan ve Bakanlığımızın asla tasvip etmeyeceği olay ile eğitim sistemi ve uygulamaları arasında bir nedenselliğin kurulması mümkün değildir.”[/FONT]

http://www.taraf.com.tr/haberv.asp?HaberNo=9805